Nový školní rok 2017/2018 začíná 4. 9. 2017.

Novinky 1.C

Cesta za pokladem

Novinky 1.C Čtvrtek, 29.06.2017

Dnes proběhlo vyhodnocení celoroční motivační hry, při které žáci za své aktivity sbírali papírové peníze. Při příchodu do školy je čekalo překvapení v proměně třídy na obchůdek plný školních pomůcek, za které své peníze s nadšením utráceli.

Pasování na čtenáře

Novinky 1.C Čtvrtek, 29.06.2017

Prvňáčci naší základní školy byli slavnostně pasováni na čtenáře. V upomínku na tento slavnostní den si malí čtenáři odnesli pamětní list. Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Beseda v knihovně

Novinky 1.C Středa, 21.06.2017

V pátek 16. června jsme navštívili Městskou knihovnu v Bílině. V knihovně se dětí ujala šikovná paní knihovnice Lenka Tapšíková, která je seznámila s tím, jak to v knihovně funguje a jak se správně chovat ke knížkám. Připravila si zajímavé úkoly, které žáci s nadšením plnili a aktivně se zapojovali do besedy. Hodina strávená v knihovně se dětem moc líbila.

Kniha - přítel člověka

Novinky 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Říká se, že kniha je přítelem člověka. Určitě patří také do světa dětí. Dozvídají se z nich nové informace, rozvíjejí si slovní zásobu, fantazii, představivost, procvičují paměť, poznávají vztahy mezi lidmi a vytvářejí si kladný vztah k přírodě. Připravují se na budoucí roli čtenáře. V úterý 6. 6. si děti donesly svou oblíbenou knihu a celou hodinu se blíže seznamovali s knihami čtením krátkých úr…

Zvítězili jsme!!!

Novinky 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Žáci naší třídy si vytancovali medaile za 1. místo ve školním kole taneční soutěže. Jsme na ně všichni pyšní a děkujeme za reprezentaci třídy. Blahopřejeme k velkému úspěchu.

Oslava MDD

Novinky 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Také žáci naší třídy si užili dopoledne plné soutěžení na našem školním hřišti a dodatečně tak oslavili MDD.

Bezpečnost o prázdninách - beseda s MP

Novinky 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Beseda o bezpečnosti během prázdnin byla přínosná pro  žáky 1. C i 1. A. Děti si zopakovaly důležitá pravidla bezpečného chování nejen během prázdnin a velice aktivně se zapojovaly do besedy.

Taneční soutěž

Novinky 1.C Čtvrtek, 08.06.2017

Žáci 1. C si pod vedením asistentky pedagoga Daniely Valáškové nacvičili moderní tanec. Z celé třídy bylo vybráno 6 žáků, kteří naší třídu reprezentovali. Akce proběhla 7. 6. ve školní tělocvičně pod vedením Bc. Jany Kouřilové a Mgr. Marcely Vokurkové. Slavnostní vyhodnocení proběhne příští týden. Všichni držíme palce.

Exkurze do myslivny

Novinky 1.C Čtvrtek, 01.06.2017

Dne 29. 5 se žáci 1. C zúčastnili exkurze do místní myslivny, kde se těšili z přednášky a prohlídky areálu. Celou dobu je v dobrodružném poznávání provázel pan Pavel Edelmann , který byl velice vstřícný a ochotný odpovídat na veškeré dotazy. K dispozici bylo velké množství exponátů, na které si děti mohly sáhnout a podrobně je prozkoumat. Exkurzi žáci zakončili sledováním střelby z lovecké zbraně …

Představení 3. A

Novinky 1.C Pondělí, 22.05.2017

22. 5. si žáci ze 3. A připravili představení pro prvňáčky. Celou hodinu se tančilo, zpívalo a recitovalo. V závěru prvňáčkové předvedli své taneční vystoupení.

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.