10.02.2017, Gabriela Hudáková

Pracovní činnosti

V pracovních činnostech se žáci zahřáli horkým šálkem čaje.

Fotogalerie


Další články

Beseda v knihovně

Novinky 1.C

V pátek 16. června jsme navštívili Městskou knihovnu v Bílině. V knihovně se dětí ujala šikovná paní knihovnice Lenka Tapšíková, která je seznámila s tím, jak to v knihovně funguje a jak se správně chovat ke knížkám. Připravila si zajímavé úkoly, které žáci s nadšením plnili a aktivně se zapojovali do besedy. Hodina strávená v knihovně se dětem moc líbila.

Kniha - přítel člověka

Novinky 1.C

Říká se, že kniha je přítelem člověka. Určitě patří také do světa dětí. Dozvídají se z nich nové informace, rozvíjejí si slovní zásobu, fantazii, představivost, procvičují paměť, poznávají vztahy mezi lidmi a vytvářejí si kladný vztah k přírodě. Připravují se na budoucí roli čtenáře. V úterý 6. 6. si děti donesly svou oblíbenou knihu a celou hodinu se blíže seznamovali s knihami čtením krátkých úr…

Zvítězili jsme!!!

Novinky 1.C

Žáci naší třídy si vytancovali medaile za 1. místo ve školním kole taneční soutěže. Jsme na ně všichni pyšní a děkujeme za reprezentaci třídy. Blahopřejeme k velkému úspěchu.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.