12.02.2017, Nikol Meyerová

Informatika ve 3. A

Ve čtvrtek 9. února pracovali třeťáci při hodině informatiky v textovém editoru Word. Vyzkoušeli si práci spisovatele. Napsali na počítači pohádku, kterou si sami vymysleli. Zvolili vzhled a velikost písma, pohádku nakonec doplnili vhodnou ilustrací a uložili na server. Nakonec jsme všechny pohádky vytiskli, svázali knížku a v hodině čtení přečetli.

Fotogalerie


Další články

Pálení čarodějnic

Novinky 3.A

V posledním dubnovém týdnu jsme několik vyučovacích hodin věnovali pálení čarodějnic. Při pracovních činnostech jsme vyráběli čarodějnice z ruliček, látek a vaty. Při hodině informatiky jsme v programu malování čarodějnice nakreslili a naučili jsme se obrázek ukládat a následně jsme si všechny kresby prohlédli ve třídě na interaktivní tabuli. V závěru týdne jsme si zahráli na spisovatele a napsali…

Plavecký výcvik

Novinky 3.A

Ve středu 22. března začali žáci 3. A chodit na plavecký výcvik. Během první lekce si instruktorky plavání vyzkoušely, jak děti umí plavat a zařadily je do družstev plavců, poloplavců a neplavců. Následující týdny se budou děti každou středu v plavání zdokonalovat.

Turnaj ve vybíjené

Novinky 3.A

Ve středu 15. 3. jsme se na deset týdnů rozloučili s výukou tělesné výchovy v tělocvičně mezitřídním utkáním ve vybíjené. Hráli jsme se 3. B a turnaj jsme vyhráli. Všichni jsme měli obrovskou radost. Od příštího týdne bude naše třída chodit na plavecký kurz, který je do výuky tělesné výchovy 3. tříd zařazen.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.