Veškeré platby (stravné, škola v přírodě, družina, klub apod.) posílejte na číslo nového účtu: 115-4000570247/0100.
12.02.2017, Nikol Meyerová

Výtvarka ve 3. A

Ve 3. A se vlády ujala paní Zima. Jakmile napadl první sníh, děti namalovaly první zimní obrázky, které zdobí naši třídu i chodbu školy. Sněhuláky, zimní krajinu i ptáčky mezi sněhovými vločkami si můžete prohlédnout a posoudit, zda se nám obrázky povedly.

Fotogalerie


Další články

Turnaj ve vybíjené

Novinky 3.A

Ve středu 15. 3. jsme se na deset týdnů rozloučili s výukou tělesné výchovy v tělocvičně mezitřídním utkáním ve vybíjené. Hráli jsme se 3. B a turnaj jsme vyhráli. Všichni jsme měli obrovskou radost. Od příštího týdne bude naše třída chodit na plavecký kurz, který je do výuky tělesné výchovy 3. tříd zařazen.

Šití jehelníčků

Novinky 3.A

Již druhý týden jsme se při pracovních činnostech věnovali šití jehelníčků. Nejprve jsme si podle šablony nakreslili a nastřihli dva díly látky ve tvaru kočičky. Ze zbytků filcu jsme na lícovou stranu našili oči, čumáček a fousky z vlny. Nakonec jsme oba díly sešili a vyplnili vatou. Šikovné děti hravě zvládly šití zadním stehem. Jehelníčky si děti odnesly domů jako dárek pro maminky nebo babičky.…

Rok plný říkanek

Novinky 3.A

Ve čtvrtek 23. února proběhl ve 3. A projektový den z informatiky na téma Rok plný říkanek. Během první vyučovací hodiny jsme zalovili v paměti a zarecitovali básničky, které jsme se na toto téma již naučili a zhlédli jsme pohádku O dvanácti měsíčkách. Potom jsme se na dvě vyučovací hodiny přemístili do učebny informatiky a každý si vybral básničku na dané téma, kterou v textovém editoru WORD naps…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.