Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018, 2. dubna je Velikonoční pondělí.

Novinky 3.B

Č

Čarodějnický učeň 3. B

Novinky 3.B

Dne 15. 2. 2018 se už po několikáté 3. B vypravila na Chlum do KC v Bílině, aby zhlédla divadelní pohádku Čarodějnický učeň v podání herců z Prahy. Krásné kostýmy víl, čarodějek, strašidel, zvířátek , zajímavé divadelní kulisy, filmová projekce , líbivé písničky a tanec provázely děti celým představením. Příběh o lásce, která porazí zlého kouzelníka a zachrání Královnu lesa, její sestry čarodějky …

Pernštejni - Vikingové 3. B

Novinky 3.B

Dnes 15. 1. 2018 navštívila skupina Pernštejni naši školu. V malé tělocvičně se objevila loď Vikingů, ve které se některé děti mohly plavit a vyzkoušet zbroj Vikingů a bojové umění. Díky nim a dvěma účinkujícím hercům se ostatní seznámili v různých ukázkách s Vikingy - jejich oblečením, zbrojí, způsobem života aj. Všechny děti zaujaly nejen přilbice, štíty, kopí, meče, nože, ale i vesty, košile, k…

Vánoce ve 3. B

Novinky 3.B

Den 22. 12. 2017 ve třídě 3. B začal zpěvem koled Šťastné a veselé, Veselé vánoční hody, Štědrej večer nastal a Marry Christmas. Poté následovaly vyjmenovaná slova hrou a hravé počítání, písankové psaní přání a čtení o vánocích s Vlastou Burianem. Třídou se ozýval smích dětí i Vlasty Buriana. Na posilněnou pro dokončení přáníček a vánočních stromečků z papíru si děti vzaly cukroví, čaj a nadílku z…

Sněhová královna 3. B

Novinky 3.B

Dnes 5. 12. 2017 si mimo návštěvy Mikuláše s čertem děti užily i divadelní pohádku Sněhová královna. V KC Za Chlumem se pro MŠ a 1. stupeň ZŠ taneční sál proměnil v hlediště a pódium v jeviště. Herci v nápaditých kostýmech a výpravou s písněmi a tanci zahráli všem známou pohádku Sněhová královna. Děti s nadšením sledovaly celé představení a na závěr odměnily vystoupení herců potleskem. Všem děkuje…

Hudební pořad

Novinky 3.B

Dne 15. 11. 2017 se malá tělocvična naší školy stala koncertním sálem. Velmi zajímavou formou byly děti seznámeny s různými převážně dechovými a elektrickými nástroji. Byly svědkem toho, jak se hudba nebo hudební doprovod tvoří. Řada z nich si vyzkoušela nejen hru na hudební nástroje, ale i zpěv s mikrofonem. Společně si děti zazpívaly zmodernizované pojetí písně Skákal pes, které stvořily přímo n…

Návštěva knihovny se 3. B

Novinky 3.B

Setkání s dobrodružnou literaturou a komiksy si užily děti 3. B v Městské knihovně Bílina ve středu 8. 11. 2017. Paní knihovnice Padevítová dětem představila celou řadu dobrodružných knih a knih s komiksy. Všechny děti měli možnost si knihy prohlédnout, nejdříve dobrodružnou literaturu a po té komiksy. Po ukázkách a seznámení následovaly kvízy. Ve skupinkách po sedmi děti řešily úkoly. Byla to záb…

Tajemná Afrika se 3. B

Novinky 3.B

Dne 1. 11. 2017 děti ze 3. B společně se 3. A besedovaly na téma Tajemná Afrika. Velice zábavnou a zajímavou formou se spoustou fotografií, ukázek, her a soutěží jim byla představena Afrika v celé své kráse. Děti obdivovaly oblečení, účesy, ozdoby, hudební nástroje, jazyk, písmo, tradice a zvyky tamějších obyvatel (například kmeny Křováků, Masajů aj.). Řadu představených předmětů si mohly i vyzkou…

Staň se farmářem

Novinky 3.B

Dnes 12. 10. se děti ze třídy 3. B staly na chvíli farmáři. Zábavnou formou /kartičkami, interaktivní tabulí/ a názornými ukázkami /obilí, plodin, sena, slámy, klasů/ se všichni dozvěděli, kdo je vlastně farmář, jak žije, co dělá, pěstuje a chová. Během výkladu si zopakovali hospodářská zvířata, jejich zvířecí rodiny, potravu a užitek. Také si připomněli potraviny a jejich dělení, výrobu. Dnešní „…

Etiketa a školní řád ve 3. B

Novinky 3.B

Dne 15. 9. 2017 proběhla ve třídě 3. B beseda "Etiketa a školní řád". Děti dostávaly různé role (např. ředitel školy, pan učitel, paní učitelka, žák, žákyně, rodič…) a zábavnou formou zkoušely situace ze života. Díky krátkým scénkám se učily správnému chování a vystupování. Celou dobu všichni pozorně naslouchaly a řešily, jak se v daných situacích mají zachovat. V závěru si většina z nich vylosova…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.