Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Novinky 4.A

Beseda s MP

Novinky 4.A

V pondělí 11. 12. 2017 nás navštívil strážník Městské policie v Bílině a seznámil děti s nebezpečím internetu. Děti se dozvěděly, které údaje nemají nikomu sdělovat. Vysvětlil jim, co je kyberšikana a jak se mají zachovat v případě, že by k ní došlo. Za užitečné informace moc děkujeme.

Čert a Mikuláš

Novinky 4.A

Dnes navštívil naši třídu Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Mikuláš si přinesl knihu plnou hříšníků a čerti si naše hříšníky označili. Celá třída se za ně přimluvila a čerti odešli s prázdnou. Nakonec jsme jim společně zazpívali písničku a za odměnu dostali sladkou odměnu.

Hudební nástroje

Novinky 4.A

V úterý 14. listopadu se 4. A zúčastnila představení o hudebních nástrojích. Na představení jsme se naučili netradiční verzi písně Ach synku, synku a některé děti si zkusily zahrát na hudební nástroje. Představení se nám moc líbilo.

Beseda v knihovně

Novinky 4.A

Ve středu 15. 11. navštívila naše třída Městskou knihovnu v Bílině. Paní knihovnice při besedě seznámila děti s provozem knihovny a přečetla jim několik ukázek z dobrodružných knížek. Připravila si pro ně také kvízy a křížovky, které děti hravě ve skupinách vyřešily. Některé děti knihovnu již navštěvují a některé beseda motivovala natolik, že se chtějí přihlásit. Nadchla je i soutěž Sběratelé pere…

Tajemná Afrika

Novinky 4.A

Ve čtvrtek 2. listopadu se v tělocvičně děti setkaly se studiem KARAVANA. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o Africe, poznaly nejvyšší horu Kilimandžáro, druhou nejdelší řeku Nil a největší poušť Saharu. Zasoutěžily si, zazpívaly několik písniček a zahrály na hudební nástroje. Program měl velký úspěch.

Bylo, nebylo

Novinky 4.A

Minulý týden jsme v hodině čtení vymýšleli pohádkové příběhy. Děti náhodně navrhly šest slov, která se musela objevit v každém příběhu. Ze slov morče, Kateřina, láska, liška, svetr a kuchař vymyslely a napsaly velice pěkné příběhy, které si nemohly nechat jenom pro sebe. Proto se rozdělily do skupin a vydaly se je přečíst dětem do ostatních tříd. Doufáme, že se jim naše příběhy líbily.

Příprava pohoštění

Novinky 4.A

V úterý 24. října se z naší třídy stala na chvíli výrobna různých lahůdek. Děti se rozdělily do skupin a společně připravovaly obložené chlebíčky, jednohubky, sendviče,… Ve třídě zavoněla šunka, okurky, papriky, sýry a různé pomazánky, že se všem sbíhaly sliny. Na konci hodiny děti připravené pohoštění s chutí snědly a nabídly i kamarádům z jiných tříd.

Hudební výchova ve 4. A

Novinky 4.A

Ve čtvrtek 19. října jsme si před hodinou hudební výchovy připravili třídu, abychom měli dostatek prostoru na tanec. Děti se učily tančit Lakolitu. Hodina děti zaujala, všechny tančily s velkým nadšením. Ve třídě panovala veselá nálada.

Zábavné dopoledne v DDM

Novinky 4.A

Ve středu 11. října strávila naše třída zábavné dopoledne v DDM v Bílině. Paní vedoucí z DDM si pro nás připravily zajímavý program. Jednu hodinu jsme cvičili na trampolínách a po svačině jsme na výtvarné dílně vyráběli zápich do květináče.

Podzimní tvoření ve 4. A

Novinky 4.A

V úterý 10. října si děti ze 4. A přinesly do školy přírodniny a začalo podzimní tvoření. Během hodiny pracovních činností vyrobily spousty zvířátek a panáčků z kaštanů, žaludů, šípků, dýní,… Všechny výrobky se povedly a zdobí nám ve třídě okenní parapety.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.