11.10.2017, Nikol Meyerová

Podzimní tvoření ve 4. A

V úterý 10. října si děti ze 4. A přinesly do školy přírodniny a začalo podzimní tvoření. Během hodiny pracovních činností vyrobily spousty zvířátek a panáčků z kaštanů, žaludů, šípků, dýní,… Všechny výrobky se povedly a zdobí nám ve třídě okenní parapety.

Fotogalerie


Další články

Zábavné dopoledne v DDM

Novinky 4.A

Ve středu 11. října strávila naše třída zábavné dopoledne v DDM v Bílině. Paní vedoucí z DDM si pro nás připravily zajímavý program. Jednu hodinu jsme cvičili na trampolínách a po svačině jsme na výtvarné dílně vyráběli zápich do květináče.

Dechové nástroje

Novinky 4.A

Ve středu 27. září navštívily děti z naší třídy koncert dechových nástrojů v ZUŠ v Bílině. Seznámily se s dechovými nástroji dřevěnými a žesťovými. Žáci ze ZUŠ jim zahráli několik skladeb na klarinet a saxofon a spolužák Péťa Seifert jim zahrál se svým panem učitelem na flétnu. Na konci koncertu dostaly děti nabídku navštěvovat na ZUŠ výuku hry na hudební nástroj.

Etiketa a školní řád

Novinky 4.A

V pátek 15. 9. 2017 proběhl v naší třídě projekt Etiketa a školní řád. Pod vedením paní lektorky, která k nám přijela až z Brna, si děti zábavnou formou zopakovaly například pravidla chování ve škole a pravidla při zdravení. Určily si také správce školního řádu. V závěru hodiny si zahrály hru na pravdu a lež. 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.