Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
11.10.2017, Nikol Meyerová

Podzimní tvoření ve 4. A

V úterý 10. října si děti ze 4. A přinesly do školy přírodniny a začalo podzimní tvoření. Během hodiny pracovních činností vyrobily spousty zvířátek a panáčků z kaštanů, žaludů, šípků, dýní,… Všechny výrobky se povedly a zdobí nám ve třídě okenní parapety.

Fotogalerie


Další články

Beseda s MP

Novinky 4.A

V pondělí 11. 12. 2017 nás navštívil strážník Městské policie v Bílině a seznámil děti s nebezpečím internetu. Děti se dozvěděly, které údaje nemají nikomu sdělovat. Vysvětlil jim, co je kyberšikana a jak se mají zachovat v případě, že by k ní došlo. Za užitečné informace moc děkujeme.

Čert a Mikuláš

Novinky 4.A

Dnes navštívil naši třídu Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Mikuláš si přinesl knihu plnou hříšníků a čerti si naše hříšníky označili. Celá třída se za ně přimluvila a čerti odešli s prázdnou. Nakonec jsme jim společně zazpívali písničku a za odměnu dostali sladkou odměnu.

Hudební nástroje

Novinky 4.A

V úterý 14. listopadu se 4. A zúčastnila představení o hudebních nástrojích. Na představení jsme se naučili netradiční verzi písně Ach synku, synku a některé děti si zkusily zahrát na hudební nástroje. Představení se nám moc líbilo.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.