Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Novinky 6.C

Pečení perníčků

Novinky 6.C

V pátek 1. 12. pekli kluci z 6. C po vyučování perníčky pro rodiče na vánoční besídku.Zpočátku to vypadalo, že se všem slepí ruce těstem, ale nakonec se ukázalo, že jsou to šikovní kuchtíci.Perníčky se povedly, spálil se pouze jeden plech

Školou chodil Mikuláš s anděly a čerty

Novinky 6.C

V úterý 5. 12. si žáci devátých tříd se svými třídními učitelkami připravili pro mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Celý den jsme byli napjatí, kdy už zavítají do naší třídy. Andílci nás vánočně naladili pěknou písničkou, pak k nám moudře promluvil Mikuláš, a nakonec přišli čerti, postrašit ty zlobivější z nás. Museli jsme slíbit, že se polepšíme, nebudeme zlobit a budeme se učit. Andílci nás …

Exkurze Terezín

Novinky 6.C

28. 11. ráno se naše třída 6. C vydala na exkurzi do Terezína. Jely i další děti z naší školy – od páté do deváté třídy. Ráno sice pršelo, ale během cesty autobusem se počasí umoudřilo, a tak nám nakonec ani nebyla zima. Když jsme dorazili do Terezína, posvačili jsme a vyrazili jsme na náměstí. Cestou nám paní učitelka Urbanová vyprávěla historii města, ukázala nám potravinové lístky, židovskou h…

"Etiketa ve škole"

Novinky 6.C

Ve čtvrtek 12. 10. jsme se zúčastnili zajímavé besedy na téma „Etiketa ve škole“. Dozvěděli jsme se, kdo podle pravidel slušného chování první zdraví, vchází do dveří, podává ruku... Vše jsme si sami vyzkoušeli. Modelové situace jsme sehráli ve scénkách. Vyzkoušeli jsme si role žáků, učitelů, rodičů ale i pana ředitele. Beseda nás bavila a většina z nás se aktivně zapojila. Nakonec se z některých…

Adaptační pobyt v Žihli

Novinky 6.C

První říjnový týden jsme strávili v Žihli na adaptačním pobytu. Bydleli jsme uprostřed lesa. A i když nám počasí zrovna nepřálo, i tak jsme si užili krásnou přírodu a les plný hub. Dopoledne jsme s naší paní učitelkou hráli různé hry, malovali, nacvičovali scénky, povídali si, protáhli jsme si těla v lanovém parku, ale i v lese, při hledání pokladu. Odpoledne pro nás připravoval aktivity náš pa…

Exkurze Zahrada Čech

Novinky 6.C

Dne 21. 9. jsme se my 6. C a další třídy z druhého stupně vydali na exkurzi do Litoměřic na Zahradu Čech. Byla to první společná akce naší třídy na druhém stupni. Tak jsme se všichni moc těšili. Cesta autobusem byla klidná a zábavná. Když jsme dorazili na místo, dostali jsme pracovní listy, které jsme v průběhu dopoledne vypracovávali. Vydali jsme se ve skupinkách, každý za tím, co ho zaujalo. Zaj…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.