12.06.2019, Nikol Meyerová

Angličtina s QR kódy

Do prázdnin nám už zbývá posledních pár hodin angličtiny, tak si pro nás paní učitelky připravují různé zajímavé aktivity na procvičení všeho, co jsme se za celý školní rok naučili. Na dnešní hodinu jsme si měli přinést mobilní telefony s nainstalovanou čtečkou QR kódů. Naším úkolem v hodině bylo najít dvanáct schovaných kódů, pomocí čtečky je načíst
a k slovnímu spojení přiřadit správný obrázek, který jsme každá dvojice na začátku hodiny obdržela. Některé kódy byly důkladně schovány, a tak nám dalo práci je vůbec najít. Procvičovanou slovní zásobu dobře ovládáme, takže nebyl problém správný obrázek přiřadit. Jeden QR kód, ke kterému nebylo možno přiřadit žádný z poskytnutých obrázků,
jsme měli za úkol nakreslit na zadní stranu papíru.

Kdo měl hotovo, odevzdal a mohl začít pracovat na dalším úkolu. Ten se opět týkal QR kódů, ale tentokrát v jiném pojetí. Měli jsme za úkol opět naskenovat kód a z načtených slov vytvořit větu. Museli jsme dávat pozor nejen na pořádek slov ve větě, ale také na správně vyčasované sloveso. Tu samou větu jsme převedli i do minulého času. Někteří z nás měli s tímto úkolem už menší problémy, ale nakonec se nám všem alespoň pár vět podařilo poskládat. Někteří dokonce zvládli vypracovat všech deset vět.

Tato hodina se nám moc líbila, byla jiná, zábavná a aktivní.

Fotogalerie


Další články

Prázdniny ve škole

Aktuality

Během prázdnin se ve škole pracuje. Prázdná bílá plocha dala prostor cizím jazykům v podobě kalendáře. Proměnila se nám některá šedá schodiště, která jsou teď barevná a zároveň poučná. Hádejte, která schodiště to jsou?

Minecraft: Education Edition

Aktuality

Minecraft: Education Edition je výuková verze počítačové hry, kterou dnešní děti znají a rády hrají. Díky této „hře“ je možné procvičovat jakýkoliv výukový předmět. V hodinách informatiky v 7. A a v 7. B jsme si vyzkoušeli programování. Nejprve jsme se v prostředí Minecraftu učili používat různé nástroje, komunikovat a spolupracovat a zároveň jsme tak rozvíjeli kreativitu. Následně pak měli žáci z…

Sešity pro II. stupeň

Aktuality

Ve školním roce 2019/2020 budou žáci II. stupně potřebovat následující sešity: sešit číslo: počet: 520 1x 524 5x 544 6x 440 3x 444 1x 445 1x 460 1x 624 1x

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.