03.05.2019, Nikol Meyerová

Bořeňská čarodějnice

Měsíc březen je každý rok věnován recitačním soutěžím. Do školního kola se přihlásilo celkem 62 žáků z I. stupně a 9 žáků z II. stupně. Porota to měla opět těžké, protože směla vybrat pouze tři recitátory z každé kategorie. Podle výsledků městského a okresního kola bylo vidět, že vybrala správně. Všem žákům za reprezentaci naší školy děkujeme a těšíme se na soutěžící v pěvecké soutěži.

Bořeňská čarodějnice recitační soutěž v Bílině 7. 3. 2019
V divadle Bílina reprezentovali 0. kategorii  jednotlivci Jandová Anna, Novák František z 1. A a Vondráčková Lucie z 1. B a skupiny Gaži Patrik, Slačík Olivier z 1. B. 2. místo získala Anna Jandová a čestné uznání Gaži Patrik a Slačík Olivier. 1. kategorii zastupovali jednotlivce Charvátová Viktorie, Stejskalová Anna ze 2. B, Leová Eliška, Petržílková Eliška, Šrámková Emma ze 2. C, Jurcová Viktorie ze 3. A. a Hudáková Lucie ze 3. B. 1. místo si odnesla Jurcová Viktorie a 2. místo získala Hudáková Lucie. Ve 2. kategorii za jednotlivce recitovali Bastl  Antonín ze 4.B, Kratochvíl Jan z 5.A a za skupinu to byli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4.B. 1. místo si odnesli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor. Všichni tito žáci byli z 1. stupně. Ve 3. kategorii to byli za jednotlivce Čížek Vladimír, Juhás Tomáš z 6.B a Tarantová Kristýna ze 7. C a ve 4. kategorii  jednotlivci Motlová Hana a Peterková Pavlina z 9. A. Žákům ze 2. stupně se nepodařilo tento rok umístit. Jistě se to podaří příště.  

Okresní kolo  DDM v Teplicích 21. 3., 22
Měsíc březen je každý rok věnován recitačním soutěžím. Do školního kola se přihlásilo celkem 62 žáků z I. stupně a 9 žáků z II. stupně. Porota to měla opět těžké, protože směla vybrat pouze tři recitátory z každé kategorie. Podle výsledků městského a okresního kola bylo vidět, že vybrala správně. Všem žákům za reprezentaci naší školy děkujeme a těšíme se na soutěžící v pěvecké soutěži.

Bořeňská čarodějnice recitační soutěž v Bílině 7. 3. 2019
V divadle Bílina reprezentovali 0. kategorii  jednotlivci Jandová Anna, Novák František z 1. A a Vondráčková Lucie z 1. B a skupiny Gaži Patrik, Slačík Olivier z 1. B. 2. místo získala Anna Jandová a čestné uznání Gaži Patrik a Slačík Olivier. 1. kategorii zastupovali jednotlivce Charvátová Viktorie, Stejskalová Anna ze 2. B, Leová Eliška, Petržílková Eliška, Šrámková Emma ze 2. C, Jurcová Viktorie ze 3. A. a Hudáková Lucie ze 3. B. 1. místo si odnesla Jurcová Viktorie a 2. místo získala Hudáková Lucie. Ve 2. kategorii za jednotlivce recitovali Bastl  Antonín ze 4.B, Kratochvíl Jan z 5.A a za skupinu to byli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4.B. 1. místo si odnesli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor. Všichni tito žáci byli z 1. stupně. Ve 3. kategorii to byli za jednotlivce Čížek Vladimír, Juhás Tomáš z 6.B a Tarantová Kristýna ze 7. C a ve 4. kategorii  jednotlivci Motlová Hana a Peterková Pavlina z 9. A. Žákům ze 2. stupně se nepodařilo tento rok umístit. Jistě se to podaří příště.  

Okresní kolo  DDM v Teplicích 21. 3., 22. 3. 2019
Do okresního kola v Teplicích se dostali jednotlivci Jandová Anna z 1. A, Jurcová Viktorie ze 3. A, Hudáková Lucie ze 3. B a skupina Kamarádi Brandtnerová Anna, Rakašová Marina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4. B. Úspěšným recitátorem se stala Jandová Anna a čestné uznání si odnesli Jurcová Viktorie a skupina Kamarádi. Gratulujeme.

Fotogalerie


Další články

Absolventské práce 9. ročníků

Aktuality

Žáci 9. ročníků si během roku zvolili téma své absolventské práce, požádali některého z vyučujících, aby jim pomohl se zpracováním zvoleného tématu a na začátku června pak svůj výsledek prezentovali před komisí.Někteří představili své koníčky, někdo porovnal knihu a filmové zpracování, jiní pohovořili o drogách, motokrosu, jezdectví, tetování, o zdravé životosprávě, o historii Concordu nebo zazněl…

Angličtina s QR kódy

Aktuality

Do prázdnin nám už zbývá posledních pár hodin angličtiny, tak si pro nás paní učitelky připravují různé zajímavé aktivity na procvičení všeho, co jsme se za celý školní rok naučili. Na dnešní hodinu jsme si měli přinést mobilní telefony s nainstalovanou čtečkou QR kódů. Naším úkolem v hodině bylo najít dvanáct schovaných kódů, pomocí čtečky je načíst a k slovnímu spojení přiřadit správný obrázek, …

Běh pro Terezku

Aktuality

Charitativní "Běh pro Terezku" je úšpěšně za námi. Naše škola přispěje na léčbu částkou: 16 759,- Kč.DĚKUJEME VŠEM!

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.