03.05.2019, Nikol Meyerová

Bořeňská čarodějnice

Měsíc březen je každý rok věnován recitačním soutěžím. Do školního kola se přihlásilo celkem 62 žáků z I. stupně a 9 žáků z II. stupně. Porota to měla opět těžké, protože směla vybrat pouze tři recitátory z každé kategorie. Podle výsledků městského a okresního kola bylo vidět, že vybrala správně. Všem žákům za reprezentaci naší školy děkujeme a těšíme se na soutěžící v pěvecké soutěži.

Bořeňská čarodějnice recitační soutěž v Bílině 7. 3. 2019
V divadle Bílina reprezentovali 0. kategorii  jednotlivci Jandová Anna, Novák František z 1. A a Vondráčková Lucie z 1. B a skupiny Gaži Patrik, Slačík Olivier z 1. B. 2. místo získala Anna Jandová a čestné uznání Gaži Patrik a Slačík Olivier. 1. kategorii zastupovali jednotlivce Charvátová Viktorie, Stejskalová Anna ze 2. B, Leová Eliška, Petržílková Eliška, Šrámková Emma ze 2. C, Jurcová Viktorie ze 3. A. a Hudáková Lucie ze 3. B. 1. místo si odnesla Jurcová Viktorie a 2. místo získala Hudáková Lucie. Ve 2. kategorii za jednotlivce recitovali Bastl  Antonín ze 4.B, Kratochvíl Jan z 5.A a za skupinu to byli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4.B. 1. místo si odnesli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor. Všichni tito žáci byli z 1. stupně. Ve 3. kategorii to byli za jednotlivce Čížek Vladimír, Juhás Tomáš z 6.B a Tarantová Kristýna ze 7. C a ve 4. kategorii  jednotlivci Motlová Hana a Peterková Pavlina z 9. A. Žákům ze 2. stupně se nepodařilo tento rok umístit. Jistě se to podaří příště.  

Okresní kolo  DDM v Teplicích 21. 3., 22
Měsíc březen je každý rok věnován recitačním soutěžím. Do školního kola se přihlásilo celkem 62 žáků z I. stupně a 9 žáků z II. stupně. Porota to měla opět těžké, protože směla vybrat pouze tři recitátory z každé kategorie. Podle výsledků městského a okresního kola bylo vidět, že vybrala správně. Všem žákům za reprezentaci naší školy děkujeme a těšíme se na soutěžící v pěvecké soutěži.

Bořeňská čarodějnice recitační soutěž v Bílině 7. 3. 2019
V divadle Bílina reprezentovali 0. kategorii  jednotlivci Jandová Anna, Novák František z 1. A a Vondráčková Lucie z 1. B a skupiny Gaži Patrik, Slačík Olivier z 1. B. 2. místo získala Anna Jandová a čestné uznání Gaži Patrik a Slačík Olivier. 1. kategorii zastupovali jednotlivce Charvátová Viktorie, Stejskalová Anna ze 2. B, Leová Eliška, Petržílková Eliška, Šrámková Emma ze 2. C, Jurcová Viktorie ze 3. A. a Hudáková Lucie ze 3. B. 1. místo si odnesla Jurcová Viktorie a 2. místo získala Hudáková Lucie. Ve 2. kategorii za jednotlivce recitovali Bastl  Antonín ze 4.B, Kratochvíl Jan z 5.A a za skupinu to byli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4.B. 1. místo si odnesli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor. Všichni tito žáci byli z 1. stupně. Ve 3. kategorii to byli za jednotlivce Čížek Vladimír, Juhás Tomáš z 6.B a Tarantová Kristýna ze 7. C a ve 4. kategorii  jednotlivci Motlová Hana a Peterková Pavlina z 9. A. Žákům ze 2. stupně se nepodařilo tento rok umístit. Jistě se to podaří příště.  

Okresní kolo  DDM v Teplicích 21. 3., 22. 3. 2019
Do okresního kola v Teplicích se dostali jednotlivci Jandová Anna z 1. A, Jurcová Viktorie ze 3. A, Hudáková Lucie ze 3. B a skupina Kamarádi Brandtnerová Anna, Rakašová Marina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4. B. Úspěšným recitátorem se stala Jandová Anna a čestné uznání si odnesli Jurcová Viktorie a skupina Kamarádi. Gratulujeme.

Fotogalerie


Další články

Krásné prázdniny

Aktuality

Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a relaxu. Dávejte na sebe pozor a v září se na vás všichni budeme těšit.  

Čestné prohlášení

Aktuality

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. Pokud nemáte možnost si toto prohlášení vytisknout, můžete se ho vyzvednout na vrátnici školy. 

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, výuka ve druhém pololetí letošního školního roku probíhala zcela nestandardním způsobem, a tak je potřeba z některých běžně užívaných postupů slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků. Rádi bychom vás tedy informovali o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.