03.05.2019, Nikol Meyerová

Bořeňská čarodějnice

Měsíc březen je každý rok věnován recitačním soutěžím. Do školního kola se přihlásilo celkem 62 žáků z I. stupně a 9 žáků z II. stupně. Porota to měla opět těžké, protože směla vybrat pouze tři recitátory z každé kategorie. Podle výsledků městského a okresního kola bylo vidět, že vybrala správně. Všem žákům za reprezentaci naší školy děkujeme a těšíme se na soutěžící v pěvecké soutěži.

Bořeňská čarodějnice recitační soutěž v Bílině 7. 3. 2019
V divadle Bílina reprezentovali 0. kategorii  jednotlivci Jandová Anna, Novák František z 1. A a Vondráčková Lucie z 1. B a skupiny Gaži Patrik, Slačík Olivier z 1. B. 2. místo získala Anna Jandová a čestné uznání Gaži Patrik a Slačík Olivier. 1. kategorii zastupovali jednotlivce Charvátová Viktorie, Stejskalová Anna ze 2. B, Leová Eliška, Petržílková Eliška, Šrámková Emma ze 2. C, Jurcová Viktorie ze 3. A. a Hudáková Lucie ze 3. B. 1. místo si odnesla Jurcová Viktorie a 2. místo získala Hudáková Lucie. Ve 2. kategorii za jednotlivce recitovali Bastl  Antonín ze 4.B, Kratochvíl Jan z 5.A a za skupinu to byli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4.B. 1. místo si odnesli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor. Všichni tito žáci byli z 1. stupně. Ve 3. kategorii to byli za jednotlivce Čížek Vladimír, Juhás Tomáš z 6.B a Tarantová Kristýna ze 7. C a ve 4. kategorii  jednotlivci Motlová Hana a Peterková Pavlina z 9. A. Žákům ze 2. stupně se nepodařilo tento rok umístit. Jistě se to podaří příště.  

Okresní kolo  DDM v Teplicích 21. 3., 22
Měsíc březen je každý rok věnován recitačním soutěžím. Do školního kola se přihlásilo celkem 62 žáků z I. stupně a 9 žáků z II. stupně. Porota to měla opět těžké, protože směla vybrat pouze tři recitátory z každé kategorie. Podle výsledků městského a okresního kola bylo vidět, že vybrala správně. Všem žákům za reprezentaci naší školy děkujeme a těšíme se na soutěžící v pěvecké soutěži.

Bořeňská čarodějnice recitační soutěž v Bílině 7. 3. 2019
V divadle Bílina reprezentovali 0. kategorii  jednotlivci Jandová Anna, Novák František z 1. A a Vondráčková Lucie z 1. B a skupiny Gaži Patrik, Slačík Olivier z 1. B. 2. místo získala Anna Jandová a čestné uznání Gaži Patrik a Slačík Olivier. 1. kategorii zastupovali jednotlivce Charvátová Viktorie, Stejskalová Anna ze 2. B, Leová Eliška, Petržílková Eliška, Šrámková Emma ze 2. C, Jurcová Viktorie ze 3. A. a Hudáková Lucie ze 3. B. 1. místo si odnesla Jurcová Viktorie a 2. místo získala Hudáková Lucie. Ve 2. kategorii za jednotlivce recitovali Bastl  Antonín ze 4.B, Kratochvíl Jan z 5.A a za skupinu to byli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4.B. 1. místo si odnesli Brandtnerová Anna, Rakašová Martina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor. Všichni tito žáci byli z 1. stupně. Ve 3. kategorii to byli za jednotlivce Čížek Vladimír, Juhás Tomáš z 6.B a Tarantová Kristýna ze 7. C a ve 4. kategorii  jednotlivci Motlová Hana a Peterková Pavlina z 9. A. Žákům ze 2. stupně se nepodařilo tento rok umístit. Jistě se to podaří příště.  

Okresní kolo  DDM v Teplicích 21. 3., 22. 3. 2019
Do okresního kola v Teplicích se dostali jednotlivci Jandová Anna z 1. A, Jurcová Viktorie ze 3. A, Hudáková Lucie ze 3. B a skupina Kamarádi Brandtnerová Anna, Rakašová Marina, Sichrovský Kryštof Jeremiáš a Vraný Viktor ze 4. B. Úspěšným recitátorem se stala Jandová Anna a čestné uznání si odnesli Jurcová Viktorie a skupina Kamarádi. Gratulujeme.

Fotogalerie


Další články

Prázdniny ve škole

Aktuality

Během prázdnin se ve škole pracuje. Prázdná bílá plocha dala prostor cizím jazykům v podobě kalendáře. Proměnila se nám některá šedá schodiště, která jsou teď barevná a zároveň poučná. Hádejte, která schodiště to jsou?

Minecraft: Education Edition

Aktuality

Minecraft: Education Edition je výuková verze počítačové hry, kterou dnešní děti znají a rády hrají. Díky této „hře“ je možné procvičovat jakýkoliv výukový předmět. V hodinách informatiky v 7. A a v 7. B jsme si vyzkoušeli programování. Nejprve jsme se v prostředí Minecraftu učili používat různé nástroje, komunikovat a spolupracovat a zároveň jsme tak rozvíjeli kreativitu. Následně pak měli žáci z…

Sešity pro II. stupeň

Aktuality

Ve školním roce 2019/2020 budou žáci II. stupně potřebovat následující sešity: sešit číslo: počet: 520 1x 524 5x 544 6x 440 3x 444 1x 445 1x 460 1x 624 1x

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.