14.01.2019, Nikol Meyerová

Buňka pro digitální gramotnost

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu pro Ústecký kraj. Cílem projektu je podpora škol, prohloubení partnerství škol a firem, podpora gramotností i společné vzdělávání. 
Na konci kalendářního roku 2018 se naše škola stala Buňkou pro digitální gramotnost. Převzali jsme pomůcky k výuce programování – Bee-Boty, Blue-Boty, ozoboty a MagicBox.
Bee-Bot je malý robot, který se pohybuje ve 4 směrech, lze ho naprogramovat až na 40 kroků a zvládá se otočit o 90°.
Blue-bot využívá technologie Bluetooth. Ovládá se pomocí tabletu nebo počítače. Program, který následně do robota nahrajeme, můžeme sestavit na obrazovce svého zařízení a Blue-bot se dle zadaných instrukcí začne pohybovat.
K těmto robotům máme k dispozici i různé podložky k výuce např. s geometrickými tvary, městem, farmou, abecedou, krásami světa a další.
Další pomůckou jsou Ozoboti. Jsou to inteligentní miniroboti, které je možné rychle a snadno programovat. K tomu se využívají tzv. ozokódy. Robot se pohybuje podle čar, které žák nakreslí na papír nebo ho naprogramuje pomocí počítače a nahraje do Ozobota. Tento robot rozvíjí kreativitu, logiku a zábavnou formou učí základy programování a robotiky.
Magicbox je určen předškolákům a žákům 1. stupně. Jedná se o interaktivní koberec, na který lze promítat zábavné úkoly. Děti a žáci si formou kolektivní hry ve skupině mohou zpříjemnit nejen výuku, ale zdokonalí si i postřeh a procvičí pozornost.
Na práci s jednotlivými pomůckami jsme se moc těšili, a tak jsme ještě před vánočními prázdninami vyzkoušeli, co vše se dá s Blue-Boty a Ozoboty dělat. Nadšení žáků bylo opravdu veliké a všichni se těší na další hodiny.


Další články

PF 2019

Aktuality

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019 Vám přejí zaměstnanci a žáci ZŠ Aléská

Informace pro rodiče

Aktuality

Vánoční prázdniny skončí ve středu 2. ledna 2019.Na čtvrtek 3. ledna a pátek 4. ledna 2019 je vyhlášeno ředitelské volno. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Pěvecký sbor v kostele v Bílině

Aktuality

První adventní neděli, která letos vyšla na 2. prosince, zpíval nově vytvořený pěvecký sbor naší základní školy v arciděkanském kostele svatého Petra a Pavla v Bílině. Vokální těleso, které tvoří děti z 2. stupně, představilo publiku pro toto vystoupení speciálně sestavený program: vánoční píseň ze 17. století "Den přeslavný jest k nám přišel", tradiční koledu "Narodil se Kristus Pán", vánoční zpě…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.