08.04.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, milé děti,

přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 12. 4. 2021.

Od 12. 4. se budou žáci 1. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat.

 V týdnu od 12. 4. do 16. 4. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy:

1.A, 2. B, 3. A, 3. C, 4. A, 4. C, 5. B 

 

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. (a další sudé týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy:

1.B, 1. C, 2. A, 3. B, 4. B, 5. A, 5. C 

 

Škola bude otevřena pro žáky od 7:30 hodin. Žáci si po vstupu do školy ihned vydezinfikují ruce, pak se v šatně přezují a odcházejí do své třídy k testování. Paní učitelky třídní žákům vše k testování vysvětlí.
Žáci 1. stupně, kteří jsou přítomni ve škole, se vyučují podle běžného rozvrhu, ostatní žáci 1. stupně a žáci 2. stupně se učí distančně podle dosavadního rozvrhu distanční výuky.

Pro žáky přítomné ve škole platí povinnost používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je osobní přítomnost žáků ve škole podmíněna účastí na testování. Testování bude probíhat ve třídách vždy v pondělí a ve čtvrtek formou neinvazivního samotestování – odběr z přední části nosu, pomocí antigenních testů LEPU RAPID

Instruktážní video k samotestování žáků

Instruktážní leták k testování

Postup při testování

  

Školní družina 

Provoz školní družiny bude zajištěn pro přítomné žáky (zapsané do ŠD) v době od 6.00 do 16.00 hodin.

Školní jídelna 

Informace ke stravování ve školní jídelně ZŠ Aléská od 12.4.2021

Pozor:
Všichni strávníci mají obědy odhlášeny.

Strávníci na prezenční výuce (jsou ve škole):

 • strávník nebo jeho zákonný zástupce si sám přihlašuje obědy (většina má přeplatek)
 • ti, co nemají přeplatek si musí obědy zaplatit a přihlásit
 • obědy do mínusu budou odhlašovány
 • přihlašování a odhlašování obědů neprobíhá automaticky, jídelna nehlídá školní docházku žáků


Strávníci na distanční výuce (učí se z domova):

 • všichni jsou odhlášeni
 • mají nárok na dotovaný oběd
 • strávník nebo jeho zákonný zástupce si sám přihlašuje obědy
 • konzumace v jídelně nebo vyzvednutí do jídlonosičů je možné v tyto hodiny:

od 11.00 do 11.20 hod. a od 13.15 do 13.45 hod.

V jinou dobu mají vstup do školní jídelny zakázán.

Přihlašování a odhlašování obědů:

 • telefonicky: 417829145
 • na internetových stránkách: strava.cz
 • v aplikaci strava.cz
 • den předem nebo v daný den nejpozději však do 8:00 hod

 

Péče o děti jejichž rodiče vykonávají vybrané profese: (IZS)  

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  V případě zájmu o zajištění vašeho dítěte nás, prosím, kontaktujte.

Vážení rodiče, velmi vám děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že společně tuto situaci zvládneme.

 


Další články

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Aktuality

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Informace k provozu školy od 10.5.2021

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 10. 5. 2021. Od 10. 5. se budou žáci 1. i 2. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. a 2. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat. V týdnu od 10. 5. do 14. 5. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: I. stupeň - 1. …

Královna Bíliny

Aktuality

Na měsíc květen je vyhlášena POHYBOVÁ SOUTĚŽ BÍLINSKÝCH ŠKOL (Lidická, Za Chlumem, Aléská) Cílem soutěže je dosáhnout tří turisticky zajímavých bodů v Bílině, u každého bodu je třeba pořídit foto (potěší nás více selfie z daného místa, které bude dokazovat, že jste daného checkpointu dosáhli). BODY: Za každé navštívené místo dostane naše škola bod, každý účastník tak může pro svoji školu získa…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.