02.05.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Královna Bíliny

Na měsíc květen je vyhlášena POHYBOVÁ SOUTĚŽ BÍLINSKÝCH ŠKOL (Lidická, Za Chlumem, Aléská)


Cílem soutěže je dosáhnout tří turisticky zajímavých bodů v Bílině, u každého bodu je třeba pořídit foto (potěší nás více selfie z daného místa, které bude dokazovat, že jste daného checkpointu dosáhli).

BODY: Za každé navštívené místo dostane naše škola bod, každý účastník tak může pro svoji školu získat max. 3 body.

Škola s nejvyšším počtem bodů vítězí, ale hlavně poznáte krásná místa v okolí a protáhnete svá těla.
Pozor, soutěž končí 22. 5. 2021.
Po týdnu vždy zveřejníme průběžný stav.

JAK POSLAT: Fotky, jméno a třídu posílejte najednou přes chat v Teamsech panu učiteli Janu Švachovi.

BODY ZÁJMU:
1) pohádková postava v Pohádkovém lese
2) strom s nápisem Sámo v Dějinné stezce
3) horní workout hřiště na Kyselce u Kafáče


Další články

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Aktuality

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Informace k provozu školy od 10.5.2021

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 10. 5. 2021. Od 10. 5. se budou žáci 1. i 2. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. a 2. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat. V týdnu od 10. 5. do 14. 5. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: I. stupeň - 1. …

Testování před přijímacími zkouškami – informace pro vycházející žáky

Aktuality

Pokud žáci naší školy budou mít zájem o provedení antigenního testu před přijímacími zkouškami, mohou se dostavit k jeho provedení v pátek 30. 4. 2021 nebo v pondělí 3. 5. 2021 (podle potřeby) vždy od 8:30 – 10:00 do tělocvičny školy. Po provedení testu vám bude vydáno potvrzení o výsledku testu.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.