24.11.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

Návrat žáků do školy

Od pondělí 30. listopadu dochází k organizačním změnám:

Žáci 1. – 5. tříd

Do školy se vrací celý první stupeň (1. – 5. třída) k prezenční výuce. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, budou mít automaticky obědy přihlášené. Školní družina pro přihlášené děti je v provozu od 5.30 hod. do 16.00 hod. Nadále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy.

Žáci 9. tříd

Nastupují k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu v eŽK. Nadále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy. V rámci TV budou žáci chodit na vycházky, prosíme o vhodné oblečení. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, budou mít automaticky obědy přihlášené.

Žáci 6. až 8. tříd se budou ve škole střídat následovně:

lichý týden (30. 11. – 4. 12. a 14. – 18. 12.) budou ve škole přítomny tyto třídy: 6.B, 6.C, 8.A, 8.B., 8.C a budou se vyučovat dle upraveného rozvrhu (v eŽK)

  • žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, budou mít automaticky obědy přihlášené od 30. 11. 2020
  • v týdnu, kdy nebudou žáci přítomni ve škole (v sudém týdnu), mají možnost vyzvednout si oběd do jídlonosičů v době od 11.00 – 11.30 hod. Pokud oběd nechtějí, je nutné ho odhlásit (na strava.cz nebo na tel: 417 829 145 u vedoucí jídelny.

sudý týden (7. – 11. 12. a 21. – 22. 12.) budou ve škole přítomny tyto třídy: 6.A, 7.A, 7.B, 7.C a budou se vyučovat dle upraveného rozvrhu (v eŽK)

  • v týdnu, kdy nebudou žáci přítomni ve škole (v lichém týdnu), mají možnost vyzvednout si oběd do jídlonosičů v době od 11.00 – 11.30 hod. Je však nutné si obědy přihlásit přes strava.cz nebo na tel: 417 829 145 u vedoucí jídelny.
  • žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, budou mít automaticky obědy přihlášené od 7. 12. 2020

Nadále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy. V rámci TV budou žáci chodit na vycházky, prosíme o vhodné oblečení. Na TV a volitelné předměty se žáci nebudou míchat s ostatními třídami, zůstávají zachované třídní kolektivy. Upravený rozvrh platný pro toto období (30. 11. – 22. 12. 2020) bude v eŽK.

Distanční výuka nebude probíhat online. Učitelé zadají žákům práci v TEAMSech. Tato forma výuky je pro žáky také povinná.


Další články

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality

K hodnocení žáků za 1. pololetí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021.Protože výuka v prvním pololetí letošního školního roku opět probíhala zcela nestandardním způsobem, vycházeli vyučující při hodnocení žáků z tohoto doporučení. Hodnocení žáků základních škol bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 p…

Organizace výuky do 22.1.2021

Aktuality

Z důvodu prodloužení opatření i nadále pokračuje škola v tomto režimu:  1. a 2. třídy:  výuka probíhá prezenčně  (žáci jsou přítomni ve škole) obědy - strava je automaticky přihlášena strávníkům, kteří mají placeno inkasem nebo trvalým příkazem obědy placené v hotovosti – zájemci si musí přihlásit obědy u vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz   školní družina – je v provozu   …

PF 2021

Aktuality

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2021.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.