Provoz školy v současné době: Po, St, Pá   9:00 – 11:00
28.04.2020, Nikol Meyerová

Online třídní schůzky

Ve čtvrtek 23. 4. 2020 proběhly první online třídní schůzky devátých tříd. Rodiče se připojili stejně jako žáci na online výuku prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V první části třídních schůzek seznámili kariéroví poradci Mgr. Jana Šmrhová a Mgr. Jan Švach všechny deváťáky a jejich rodiče s organizací přijímacích zkoušek v letošním školním roce. Druhá část proběhla individuálně. Na programu bylo ukončení povinné školní docházky a závěr školního roku. Diskutovali jsme také o výhodách a úskalích online výuky, plnění zadaných úkolů, účasti na online vyučování a aktivitě jednotlivých žáků během výuky. Rodiče měli možnost seznámit se s prostředím, ve kterém probíhá online vyučování. Závěr patřil individuálním dotazům. Všem rodičům děkujeme za účast.

Fotogalerie


Další články

Čestné prohlášení

Aktuality

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. Pokud nemáte možnost si toto prohlášení vytisknout, můžete se ho vyzvednout na vrátnici školy. 

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, výuka ve druhém pololetí letošního školního roku probíhala zcela nestandardním způsobem, a tak je potřeba z některých běžně užívaných postupů slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků. Rádi bychom vás tedy informovali o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků…

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Aktuality

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.