08.01.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Organizace výuky do 22.1.2021

Z důvodu prodloužení opatření i nadále pokračuje škola v tomto režimu: 

1. a 2. třídy: 
  • výuka probíhá prezenčně  (žáci jsou přítomni ve škole)
  • obědy - strava je automaticky přihlášena strávníkům, kteří mají placeno inkasem nebo trvalým příkazem
  • obědy placené v hotovosti – zájemci si musí přihlásit obědy u vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz  
  • školní družina – je v provozu  

3. - 
9. třída:
  • výuka probíhá distančně (žáci jsou připojeni online přes TEAMS) dle rozvrhu v elŽK 
  • obědy – zájemci si musí přihlásit obědy přes www.strava.cz nebo u vedoucí jídelny  
  • 3. - 5. třída - obědy si lze vyzvednout v jídelně v čase 11.00 hod. - 11.30 hod.  
  • 6. - 9. třída - obědy si lze vyzvednout v jídelně v čase 12.30 hod. - 13.15 hod. 

 
O případných změnách vás budeme včas informovat prostřednictvím elŽK nebo webových stránek. 


Další články

Informace pro zákonné zástupce k testování ve škole

Aktuality

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN vyplývá, že dítěti a žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem základní školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) podstoupil ve frekvenci stano…

Informace pro rodiče

Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 12. 4. 2021. Od 12. 4. se budou žáci 1. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat.  V týdnu od 12. 4. do 16. 4. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: 1.A, 2. B, 3. A, 3. C, …

(Nejen) Pro budoucí prvňáčky

Aktuality

Jistě se už těšíš do školy, až se setkáš se svými novými spolužáky a s novou paní učitelkou. Ve škole se budeš učit psát, číst, počítat a najdeš si tu spoustu kamarádů. A jak to v té naší škole vypadá? Klikni na obrázek, splň úkoly a zároveň si školu prohlédni.   

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.