13.11.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

Organizace výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 se mění organizace výuky ve školách.

Výuka od 18. 11. 2020:

1.– 2. třídy mají prezenční výuku ve škole. Po celou dobu přítomnosti ve škole i v družině je nutná rouška.
3.– 9. třídy pokračují v online výuce.

Školní družina

Bude v provozu pro žáky 1. a 2. tříd od 6.30 hod. do 15.30 hod.
Rodiče si můžou děti vyzvednout od 11.30 do 13.00 hod. a od 15.00 hod. do 15.30 hod.
Od 13.00 hod. do 15.00 hod. – pobyt dětí venku (rodiče zajistí teplé oblečení).

Školní jídelna

Od 18. 11. 2020 bude také v provozu školní jídelna:

1.– 2. třída – všichni žáci mají stravu automaticky přihlášenou. Pokud stravu nebudou chtít, je nutné se obrátit na vedoucí školní jídelny (417 829 145) nebo odhlásit oběd přes www.strava.cz.

3.– 5. třída – pokud budou mít žáci zájem o oběd, je nutné si jej přihlásit přes www.strava.cz nebo zavolat vedoucí školní jídelny (417 829 145).
Na oběd si mohou žáci zajít do školní jídelny v době od 11.00 do 11.30 hod.

6.– 9. třída – pokud budou mít zájem o oběd, je nutné si jej přihlásit přes www.strava.cz nebo zavolat vedoucí školní jídelny (417 829 145).
Na oběd si mohou žáci zajít do školní jídelny v době od 12.45 do 13.45 hod.


Další články

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality

K hodnocení žáků za 1. pololetí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021.Protože výuka v prvním pololetí letošního školního roku opět probíhala zcela nestandardním způsobem, vycházeli vyučující při hodnocení žáků z tohoto doporučení. Hodnocení žáků základních škol bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 p…

Organizace výuky do 22.1.2021

Aktuality

Z důvodu prodloužení opatření i nadále pokračuje škola v tomto režimu:  1. a 2. třídy:  výuka probíhá prezenčně  (žáci jsou přítomni ve škole) obědy - strava je automaticky přihlášena strávníkům, kteří mají placeno inkasem nebo trvalým příkazem obědy placené v hotovosti – zájemci si musí přihlásit obědy u vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz   školní družina – je v provozu   …

PF 2021

Aktuality

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2021.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.