06.02.2019, Nikol Meyerová

Slavnostní ukončení pololetí

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 skončilo první pololetí školního roku 2018/2019. Naši půlroční snahu, nabyté vědomosti a dovednosti, ohodnotili učitelé pololetním vysvědčením. Poté se všichni žáci druhého stupně sešli tradičně v hale školy ke slavnostnímu vyhlášení nejúspěšnějších žáků.
Úvodního slova se ujala skvělá moderátorská dvojice pan učitel Ervín Rosenkranz a pan učitel Jan Švach. Celý program zahájila paní učitelka Oldřiška Gregorová, která přednesla báseň „Návrh žáků 3. C“ od Miloše Kratochvíla.
Poté nastoupili na pódium žáci 6. tříd. Celkem 5 žáků převzalo diplom za vyznamenání, 8 žáků za vzornou docházku, 2 žáci za skvělou organizaci aktivit třídy, 1 žák za reprezentaci třídy v přednesu a dvě žákyně za ochotu pomáhat ostatním.
Dále se rozezněl halou krásný hlas žákyně 9. třídy Simony Vítové za kytarového doprovodu pana učitele Ervína Rosenkranze.
Jen co dozněly poslední tóny, hrnuli se na pódium žáci 7. tříd. Celkem 8 žáků převzalo diplom za vyznamenání, 6 žáků za vzornou docházku, 2 žáci za reprezentaci školy v anglické olympiádě a 10 žáků za sportovní úspěchy ve florbale a přehazované.
Všechny pobavilo další vystoupení, tentokrát taneční, které si připravili Honza Bujňák, Natálka Čiháková, Lena Tran, Pája Gabčová, Kája Hlaváčová, Jirka Teršíp a Dan Hájek.
Následovalo vyhodnocení 8. a 9. ročníků. Za osmáky převzalo 9 žáků diplom za vyznamenání, 1 žákyně za vzornou docházku, 1 žák za zlepšení prospěchu, 10 žáků za sportovní úspěchy, 2 žáci za pomoc spolužákům a 1 žák za čestné chování.
Konečně přišla řada i na nejstarší žáky, kde 9 žákyň převzalo ocenění za vyznamenání, 1 žák za vzornou docházku, 1 žák za zlepšení přístupu ke školním povinnostem, 1 žák za výrazné zlepšení chování a celá 9. A za skvělou spolupráci při projektovém vyučování.
Závěrem promluvila ke všem žákům paní ředitelka Dagmar Axamitová, všem poděkovala za snahu a popřála hodně úspěchů v druhém pololetí.
Úplnou tečkou programu byl společný zpěv všech přítomných žáků, učitelů za kytarového doprovodu pana učitele Ervína Rosenkranze.
Ještě jednou gratulujeme všem oceněným a moc děkujeme všem, kteří se na slavnostním vyhlášení podíleli.

Fotogalerie


Další články

Sešity pro II. stupeň

Aktuality

Ve školním roce 2019/2020 budou žáci II. stupně potřebovat následující sešity: sešit číslo: počet: 520 1x 524 5x 544 6x 440 3x 444 1x 445 1x 460 1x 624 1x

Olympijský den

Aktuality

Již potřetí se vybraní žáci naší školy zúčastnili oslavy Olympijského dne. Oslava proběhla ve sportovním duchu. Aktéři se utkali v běhu. Ze všech bylo vidět nadšení a zápal do skvělých výkonů. Všichni si odnesli pamětní medaili na krku a diplom.  Největší odměnou jim bylo splnění vlastních cílů, které si před soutěží vytyčili.

Absolventské práce 9. ročníků

Aktuality

Žáci 9. ročníků si během roku zvolili téma své absolventské práce, požádali některého z vyučujících, aby jim pomohl se zpracováním zvoleného tématu a na začátku června pak svůj výsledek prezentovali před komisí.Někteří představili své koníčky, někdo porovnal knihu a filmové zpracování, jiní pohovořili o drogách, motokrosu, jezdectví, tetování, o zdravé životosprávě, o historii Concordu nebo zazněl…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.