Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 25. února do 1. března
06.02.2019, Nikol Meyerová

Slavnostní ukončení pololetí

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 skončilo první pololetí školního roku 2018/2019. Naši půlroční snahu, nabyté vědomosti a dovednosti, ohodnotili učitelé pololetním vysvědčením. Poté se všichni žáci druhého stupně sešli tradičně v hale školy ke slavnostnímu vyhlášení nejúspěšnějších žáků.
Úvodního slova se ujala skvělá moderátorská dvojice pan učitel Ervín Rosenkranz a pan učitel Jan Švach. Celý program zahájila paní učitelka Oldřiška Gregorová, která přednesla báseň „Návrh žáků 3. C“ od Miloše Kratochvíla.
Poté nastoupili na pódium žáci 6. tříd. Celkem 5 žáků převzalo diplom za vyznamenání, 8 žáků za vzornou docházku, 2 žáci za skvělou organizaci aktivit třídy, 1 žák za reprezentaci třídy v přednesu a dvě žákyně za ochotu pomáhat ostatním.
Dále se rozezněl halou krásný hlas žákyně 9. třídy Simony Vítové za kytarového doprovodu pana učitele Ervína Rosenkranze.
Jen co dozněly poslední tóny, hrnuli se na pódium žáci 7. tříd. Celkem 8 žáků převzalo diplom za vyznamenání, 6 žáků za vzornou docházku, 2 žáci za reprezentaci školy v anglické olympiádě a 10 žáků za sportovní úspěchy ve florbale a přehazované.
Všechny pobavilo další vystoupení, tentokrát taneční, které si připravili Honza Bujňák, Natálka Čiháková, Lena Tran, Pája Gabčová, Kája Hlaváčová, Jirka Teršíp a Dan Hájek.
Následovalo vyhodnocení 8. a 9. ročníků. Za osmáky převzalo 9 žáků diplom za vyznamenání, 1 žákyně za vzornou docházku, 1 žák za zlepšení prospěchu, 10 žáků za sportovní úspěchy, 2 žáci za pomoc spolužákům a 1 žák za čestné chování.
Konečně přišla řada i na nejstarší žáky, kde 9 žákyň převzalo ocenění za vyznamenání, 1 žák za vzornou docházku, 1 žák za zlepšení přístupu ke školním povinnostem, 1 žák za výrazné zlepšení chování a celá 9. A za skvělou spolupráci při projektovém vyučování.
Závěrem promluvila ke všem žákům paní ředitelka Dagmar Axamitová, všem poděkovala za snahu a popřála hodně úspěchů v druhém pololetí.
Úplnou tečkou programu byl společný zpěv všech přítomných žáků, učitelů za kytarového doprovodu pana učitele Ervína Rosenkranze.
Ještě jednou gratulujeme všem oceněným a moc děkujeme všem, kteří se na slavnostním vyhlášení podíleli.

Fotogalerie


Další články

Zápis pro školní rok 2019/2020

Aktuality

Zápis budoucích prvňáčků na naší škole proběhne v tyto dny: pondělí  1. dubna 2019 14:00 - 17:00 úterý 2. dubna 2019 14:00 - 17:00 Zákonní zástupci s sebou přinesou občanské průkazy a rodný list dítěte! Kritéria přijetí: 1. Bydliště ve spádovém obvodu     (5. května, Aléská, Alšova, Bezejmenná, Bořeňská, Fügnerova, Jenišovská, Jiráskova, Jižní, Kmochova, Kollárova,      Ko…

Slavnostní ukončení 1. pololetí

Aktuality

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se v hale školy sešli všichni žáci, aby společně se svými vyučujícími slavnostně ukončili 1. pololetí školního roku.Žáci, kteří byli ohodnoceni samými jedničkami, byli jmenovitě představeni ostatním žákům a na svůj úspěch byli náležitě hrdí.Některým dětem byl předán pochvalný list za mimořádné aktivity a byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem od svých kamarádů.O program se …

Buňka pro digitální gramotnost

Aktuality

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu pro Ústecký kraj. Cílem projektu je podpora škol, prohloubení partnerství škol a firem, podpora gramotností i společné vzdělávání. Na konci kalendářního roku 2018 se naše škola stala Buňkou pro digitální gramotnost. Převzali jsme pomůcky k výuce programování – Bee-Boty, Blue-Boty, ozoboty a MagicBox.Bee-Bot je malý robot, kter…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.