Provoz školy v současné době: Po, St, Pá   9:00 – 11:00
06.04.2020, Nikol Meyerová

Zápis do 1. tříd

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
(týká se dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou v letošním roce zápisy do  1. tříd jinou formou - bez přítomnosti dětí a pokud možno i rodičů.

 Zápisy probíhají v termínu  1. – 30. 4. 2020

 K přihlášení svého dítěte do školy máte následující možnosti:

 1. Přihlášení online

Na webových stránkách naší školy naleznete v pravé části odkaz na ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY. Tam po kliknutí na zapsat dítě online vyplníte požadované údaje do žádosti a odešlete. Na vámi zadaný email vám přijde potvrzení o odeslání a odkaz, na kterém si vaši žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknete, podepíšete a přinesete do školy v jednom z uvedených termínů.
(Pokud někdo z rodičů disponuje elektronickým podpisem a datovou schránkou, může takto podepsat a odeslat).

 2. Přihlášení pomocí formuláře (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání)

 Převzetí formuláře žádosti v papírové formě:   

- v příslušné základní škole
- objekt organizace Člověk v tísni
- dobrovolníci u obchodních domů (Lidl, Albert, Penny, Tesco)

 Předání formuláře žádosti:

- poslat do datové schránky školy
- poštou
- osobně do schránek v jednotlivých školách (vyhnout se vyšší koncentraci osob), v ZŠ Aléská ve vrátnici školy

ve dnech 14. -17. 04. 2020 vždy od 8:00 do 14:00 hodin,
ve středu 15. 04. 2020 od 8:00 do 17:00 hodin.

S vyplněním žádosti poradí v nutných případech přímo ve spádové základní škole nebo v prostorách organizace Člověk v tísni (mobil: 608 121 375):
Dovolujeme si vás požádat, abyste dodržovali obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových škol zřízených městem Bílina a přihlásili své dítě do příslušné ZŠ.

Zároveň prosíme, abyste v této mimořádné situaci přihlásili své dítě jen na jednu školu a nekomplikovali tím proces zápisů.

Žádost o odklad povinné školní docházky

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, potřebujete k žádosti o odklad přiložit ještě doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

Pokud chcete podávat žádost o odklad, domluvte si, prosím, schůzku ve škole, kde probereme všechny náležitosti (schůzku si objednávejte na tel.: 606 644 387)


Další články

Čestné prohlášení

Aktuality

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. Pokud nemáte možnost si toto prohlášení vytisknout, můžete se ho vyzvednout na vrátnici školy. 

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, výuka ve druhém pololetí letošního školního roku probíhala zcela nestandardním způsobem, a tak je potřeba z některých běžně užívaných postupů slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků. Rádi bychom vás tedy informovali o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků…

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Aktuality

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.