22.03.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Zápis pro školní rok 2021/2022

Díky neobvyklé situaci, spojené s koronavirem, se mění organizace letošního zápisu do 1. ročníku základních škol.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dítěte ve dnech 6. 4. – 30. 4. 2021 pouze elektronicky. V tyto dny budete mít možnost vyplnit elektronickou přihlášku, která bude umístěna na webových stránkách školy.
Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky, můžete nás telefonicky kontaktovat a domluvit si termín přihlášení dítěte přímo ve škole (606 644 387; 606 843 617)

Elektronická přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem. Máte několik možností podepsání:  

1) podepsat uznávaným elektronickým podpisem a poslat do datové schránky školy (ne e-mailem)
2) vytisknout, podepsat a poslat poštou na adresu školy (Základní škola, Aléská 270, 41801 Bílina)
3) vytisknout, podepsat a osobně donést do školy (v pracovní dny od 8:00 – 15:00 do 30. 4. 2021)
4) přihlášku elektronicky vyplnit, odeslat a osobně přijít do školy v termínu od 3. 5. do 28. 5. 2021 (v pracovní dny od 8:00 – 15:00) a přihlášku podepsat zde (po příchodu se hlaste na vrátnici)


Pokud budete chtít žádat odklad povinné školní docházky, kontaktujte co nejdříve ředitelku školy Mgr. Dagmar Axamitovou na tel. 606 644 387

Kritéria přijetí:

  1. Bydliště ve spádovém obvodu

Ulice 5. května, Aléská, Alšova, Bezejmenná, Bořeňská, Fügnerova, Jenišovská, Jiráskova, Jižní, Kmochova, Kollárova, Komenského, Krátká, Marie Majerové, Masarykova výšina, Mírová, Mírové náměstí, Mládežnická, Na Hradišti, Na Zámku, Nerudova, Opletalova, Palackého, Petra Bezruče, Pražská, Radniční, Seifertova, Síbova, Sokolská, Spojovací, Tylova, Tyršova, Wolkerova, Zahradní, Zámecká, Želivského, Žižkovo náměstí, Žižkovo údolí, Luční.

  1. Děti s odkladem ze spádového obvodu.

Maximální počet přijímaných žáků: 90


Další články

Informace pro zákonné zástupce k testování ve škole

Aktuality

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN vyplývá, že dítěti a žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem základní školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) podstoupil ve frekvenci stano…

Informace pro rodiče

Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 12. 4. 2021. Od 12. 4. se budou žáci 1. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat.  V týdnu od 12. 4. do 16. 4. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: 1.A, 2. B, 3. A, 3. C, …

(Nejen) Pro budoucí prvňáčky

Aktuality

Jistě se už těšíš do školy, až se setkáš se svými novými spolužáky a s novou paní učitelkou. Ve škole se budeš učit psát, číst, počítat a najdeš si tu spoustu kamarádů. A jak to v té naší škole vypadá? Klikni na obrázek, splň úkoly a zároveň si školu prohlédni.   

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.