Provoz školy v době letních prázdnin: pondělí a středa 8:00 - 12:00 hod.
22.03.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Zápis pro školní rok 2021/2022

Díky neobvyklé situaci, spojené s koronavirem, se mění organizace letošního zápisu do 1. ročníku základních škol.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dítěte ve dnech 6. 4. – 30. 4. 2021 pouze elektronicky. V tyto dny budete mít možnost vyplnit elektronickou přihlášku, která bude umístěna na webových stránkách školy.
Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky, můžete nás telefonicky kontaktovat a domluvit si termín přihlášení dítěte přímo ve škole (606 644 387; 606 843 617)

Elektronická přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem. Máte několik možností podepsání:  

1) podepsat uznávaným elektronickým podpisem a poslat do datové schránky školy (ne e-mailem)
2) vytisknout, podepsat a poslat poštou na adresu školy (Základní škola, Aléská 270, 41801 Bílina)
3) vytisknout, podepsat a osobně donést do školy (v pracovní dny od 8:00 – 15:00 do 30. 4. 2021)
4) přihlášku elektronicky vyplnit, odeslat a osobně přijít do školy v termínu od 3. 5. do 28. 5. 2021 (v pracovní dny od 8:00 – 15:00) a přihlášku podepsat zde (po příchodu se hlaste na vrátnici)


Pokud budete chtít žádat odklad povinné školní docházky, kontaktujte co nejdříve ředitelku školy Mgr. Dagmar Axamitovou na tel. 606 644 387

Kritéria přijetí:

  1. Bydliště ve spádovém obvodu

Ulice 5. května, Aléská, Alšova, Bezejmenná, Bořeňská, Fügnerova, Jenišovská, Jiráskova, Jižní, Kmochova, Kollárova, Komenského, Krátká, Marie Majerové, Masarykova výšina, Mírová, Mírové náměstí, Mládežnická, Na Hradišti, Na Zámku, Nerudova, Opletalova, Palackého, Petra Bezruče, Pražská, Radniční, Seifertova, Síbova, Sokolská, Spojovací, Tylova, Tyršova, Wolkerova, Zahradní, Zámecká, Želivského, Žižkovo náměstí, Žižkovo údolí, Luční.

  1. Děti s odkladem ze spádového obvodu.

Maximální počet přijímaných žáků: 90


Další články

Seznam sešitů na školní rok 2021/22 (II. stupeň)

Aktuality

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci II. stupně potřebovat následující sešity: sešit číslo: počet: 520 1x 524 5x 544 6x 440 3x 444 1x 445 1x 460 1x 624 1x

Předškoláci na Aléské

Aktuality

V letošním roce nemohl proběhnout zápis do prvních tříd tak, jak bylo vždy zvykem, a proto jsme pro rodiče a budoucí prvňáčky připravili informační schůzku s programem.  Všechny přítomné nejprve přivítala paní ředitelka v hale školy, představila třídní učitelky a vychovatelky ze školní družiny. Pak se rodiče přemístili do školní jídelny, kde získali podrobné informace k novému školnímu roku.   M…

Informace k ředitelskému volnu

Aktuality

Od 25. 6. 2021 budou na naší škole probíhat stavební úpravy v rámci veřejné zakázky “Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě” dle výzvy č. 68. Proto na dny 29. - 30. 6. 2021 vyhlásila ředitelka školy pro žáky ředitelské volno.  Vysvědčení bude rozdáno v pondělí 28. 6. 2021.   Rodiče, kteří nemají možnost zabezpečit děti ve dnech 28. - 30. 6., můžou své dítě přihlásit do školního klubu n…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.