Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se od 16: 00 hod. na školním hřišti koná akce "NECHME SE POHLADIT ČASEM VÁNOČNÍM".

Aktuality

Fotografování prvňáčků

Aktuality Úterý, 29.08.2017

Na pondělí 4. září máme pro rodiče prvňáčků připravenou speciální nabídku.  Fotografka Bc. Michaela Ryjáčková bude mít v prostorách naší školy připraven fotokoutek, kde si můžete velký den Vašeho prvňáčka nechat zvěčnit. Výsledkem budou 2 fotografie prvňáčka a společné foto s rodiči. Fotografie obdržíte emailem. Cena všech fotografií je 100,- Kč, platba proběhne na místě. 

Vyhlášení voleb do školské rady

Aktuality Pondělí, 21.08.2017

Vážení rodiče, podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlašuj…

Rozloučení s 9. ročníky

Aktuality Čtvrtek, 29.06.2017

Dnes nastal den velkého loučení s našimi deváťáky. Společně s rodiči, učiteli a současnými i bývalými spolužáky jsme se sešli v Kulturním domě Fontána. Každá třída si připravila krátký program a pak už následovalo slavnostní šerpování žáků.  V závěru k vycházejícím žákům promluvila paní ředitelka a popřála jim mnoho úspěchů ve studiu i v osobním životě a krásné prázdniny plné sluníčka, radosti, kr…

Taneční soutěž

Aktuality Pátek, 23.06.2017

Tanec je pohybová společenská aktivita, provozovaná převážně za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitů tanečníka. Ve středu 7. června 2017 se v naší škole uskutečnila taneční soutěž „ Dance Star“, které se zúčastnili žáci ze všech ročníků. Taneční vystoupení byla rozdělena podle věku a druhu tance. Všechna vystoupení byla skvělá a bylo znát, že si je soutěž…

Workoutové hřiště

Aktuality Středa, 21.06.2017

Poslední tělocvik strávily dívky ze sedmých tříd na workoutové hřišti v Bílině. Pak následovala zasloužená odměna v podobě zmrzliny.

Obhajoby absolventských prací

Aktuality Úterý, 13.06.2017

Na začátku školního roku si naši deváťáci volili téma a vedoucího absolventské práce. Následovalo období velkých příprav, vyhledávání a zpracování informací. Na začátku června předvedli výsledek svého snažení před porotou a spolužáky. Některé dokonce přišli podpořit i rodiče, čehož si velmi vážíme. V průběhu obhajob zazněla zajímavá témata např. Paranormální jevy, Vývoj hudby, Vývoj módy, Balet, Z…

DĚTSKÝ DEN

Aktuality Pátek, 09.06.2017

Dnes paní učitelky pro děti z 1. stupně přichystaly příjemné překvapení. Den dětí společně oslaví formou her jako např.  Sváča z Asie, Tangram, Vzkaz v lahvi, Malý stavitel, Tajná abeceda, Výlet s mapou, Lyžovačka, Florbal a mnoho dalších zajímavých disciplín. Na jednotlivých stanovištích získají družstva jednu část puzzle, které obdrží za splněný úkol. Na konci dne je čeká odměna. 

Škola v přírodě - Doksy

Aktuality Pondělí, 29.05.2017

Paní učitelky hlásí, že všechny děti jsou v pořádku. Každodenní aktuality ze školy v přírodě jsou zde.

Škola v přírodě - Doksy

Aktuality Neděle, 28.05.2017

Škola v přírodě v Doksech hlásí příjezd na místo, cesta byla pohodová. Právě probíhá ubytování a seznámení s prostředím. Všichni moc pozdravují. 

Bořeňská čarodějnice výtvarná soutěž v DDM

Aktuality Pátek, 26.05.2017

Dne 23. 5. 2017 jsme se už po několikáté (v hojném počtu 36 soutěžících) zúčastnili výtvarné soutěže Bořeňská čarodějnice, která se konala tento rok v DDM. 21 dětí  z I. stupně  a 15 z II. stupně se se svými výtvarnými  výtvory představilo ve dvou kategoriích, buď jako jednotlivci nebo jako kolektivy. Díla vznikala z části doma (návrhem, výběrem a přípravou materiálů) a z části na místě (zkompleto…

Přejít na stránku: 1345
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.