Aktuality

Fotografování prvňáčků

Aktuality Úterý, 29.08.2017

Na pondělí 4. září máme pro rodiče prvňáčků připravenou speciální nabídku.  Fotografka Bc. Michaela Ryjáčková bude mít v prostorách naší školy připraven fotokoutek, kde si můžete velký den Vašeho prvňáčka nechat zvěčnit. Výsledkem budou 2 fotografie prvňáčka a společné foto s rodiči. Fotografie obdržíte emailem. Cena všech fotografií je 100,- Kč, platba proběhne na místě. 

Vyhlášení voleb do školské rady

Aktuality Pondělí, 21.08.2017

Vážení rodiče, podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlašuj…

Rozloučení s 9. ročníky

Aktuality Čtvrtek, 29.06.2017

Dnes nastal den velkého loučení s našimi deváťáky. Společně s rodiči, učiteli a současnými i bývalými spolužáky jsme se sešli v Kulturním domě Fontána. Každá třída si připravila krátký program a pak už následovalo slavnostní šerpování žáků.  V závěru k vycházejícím žákům promluvila paní ředitelka a popřála jim mnoho úspěchů ve studiu i v osobním životě a krásné prázdniny plné sluníčka, radosti, kr…

Taneční soutěž

Aktuality Pátek, 23.06.2017

Tanec je pohybová společenská aktivita, provozovaná převážně za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitů tanečníka. Ve středu 7. června 2017 se v naší škole uskutečnila taneční soutěž „ Dance Star“, které se zúčastnili žáci ze všech ročníků. Taneční vystoupení byla rozdělena podle věku a druhu tance. Všechna vystoupení byla skvělá a bylo znát, že si je soutěž…

Workoutové hřiště

Aktuality Středa, 21.06.2017

Poslední tělocvik strávily dívky ze sedmých tříd na workoutové hřišti v Bílině. Pak následovala zasloužená odměna v podobě zmrzliny.

Obhajoby absolventských prací

Aktuality Úterý, 13.06.2017

Na začátku školního roku si naši deváťáci volili téma a vedoucího absolventské práce. Následovalo období velkých příprav, vyhledávání a zpracování informací. Na začátku června předvedli výsledek svého snažení před porotou a spolužáky. Některé dokonce přišli podpořit i rodiče, čehož si velmi vážíme. V průběhu obhajob zazněla zajímavá témata např. Paranormální jevy, Vývoj hudby, Vývoj módy, Balet, Z…

DĚTSKÝ DEN

Aktuality Pátek, 09.06.2017

Dnes paní učitelky pro děti z 1. stupně přichystaly příjemné překvapení. Den dětí společně oslaví formou her jako např.  Sváča z Asie, Tangram, Vzkaz v lahvi, Malý stavitel, Tajná abeceda, Výlet s mapou, Lyžovačka, Florbal a mnoho dalších zajímavých disciplín. Na jednotlivých stanovištích získají družstva jednu část puzzle, které obdrží za splněný úkol. Na konci dne je čeká odměna. 

Škola v přírodě - Doksy

Aktuality Pondělí, 29.05.2017

Paní učitelky hlásí, že všechny děti jsou v pořádku. Každodenní aktuality ze školy v přírodě jsou zde.

Škola v přírodě - Doksy

Aktuality Neděle, 28.05.2017

Škola v přírodě v Doksech hlásí příjezd na místo, cesta byla pohodová. Právě probíhá ubytování a seznámení s prostředím. Všichni moc pozdravují. 

Bořeňská čarodějnice výtvarná soutěž v DDM

Aktuality Pátek, 26.05.2017

Dne 23. 5. 2017 jsme se už po několikáté (v hojném počtu 36 soutěžících) zúčastnili výtvarné soutěže Bořeňská čarodějnice, která se konala tento rok v DDM. 21 dětí  z I. stupně  a 15 z II. stupně se se svými výtvarnými  výtvory představilo ve dvou kategoriích, buď jako jednotlivci nebo jako kolektivy. Díla vznikala z části doma (návrhem, výběrem a přípravou materiálů) a z části na místě (zkompleto…

Přejít na stránku: 1345
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.