Aktuality

Volby do školské rady

Aktuality Středa, 07.10.2020

Výsledky voleb členů do školské rady z řad zákonných zástupců naleznete zde.  

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Aktuality Pátek, 02.10.2020

Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zák…

Volby do školské rady

Aktuality Úterý, 22.09.2020

Vážení rodiče, dne 6. 10. 2020 proběhnou ve vstupní hale školy od 11:00 do 17:00 hodin volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců.Seznam kandidátů za zákonné zástupce: Dobosi TomášChalupná ZuzanaMyslíková JiřinaSýkorová KateřinaVážná Monika V Bílině dne 22. 9. 2020 Mgr. Dagmar Axamitová ředitelka školy

Ředitelské volno

Aktuality Úterý, 22.09.2020

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 25. 9. 2020, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 9. 2020, ředitelské volno.

Roušky ve škole!

Aktuality Středa, 09.09.2020

Od 10. 9. 2020 je vyhlášena povinnost nošení roušek ve všech budovách. Pro žáky platí nošení roušek na chodbách školy. Ve třídách nejsou roušky nutné.Od zítřka bude tedy umožněn vstup do školy pouze s rouškou. 

Volby do školské rady

Aktuality Úterý, 08.09.2020

Vážení rodiče, podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlaš…

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19

Aktuality Pátek, 04.09.2020

Provoz školy Činnost školy je zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Žákům nebude plošně měřena teplota. Škola nemá stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Vstup do školy je žákům umožněn od 7: 35. Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně do …

Vítání prvňáčků

Aktuality Čtvrtek, 03.09.2020

V úterý 1. září jsme se všichni opět sešli ve školních lavicích. Většina žáků se na tento den těšila, hlavně prvňáčci, pro které tímto dnem začíná nová etapa života. Paní učitelky je společně s paní ředitelkou Mgr. Dagmar Axamitovou a paní místostarostkou Ing. Marcelou Dvořákovou slavnostně přivítaly a popřály dětem i rodičům spousty školních úspěchů. 

Přejít na stránku: 235
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.