Aktuality

Volby do školské rady

Aktuality Úterý, 08.09.2020

Vážení rodiče, podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlaš…

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19

Aktuality Pátek, 04.09.2020

Provoz školy Činnost školy je zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Žákům nebude plošně měřena teplota. Škola nemá stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Vstup do školy je žákům umožněn od 7: 35. Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně do …

Vítání prvňáčků

Aktuality Čtvrtek, 03.09.2020

V úterý 1. září jsme se všichni opět sešli ve školních lavicích. Většina žáků se na tento den těšila, hlavně prvňáčci, pro které tímto dnem začíná nová etapa života. Paní učitelky je společně s paní ředitelkou Mgr. Dagmar Axamitovou a paní místostarostkou Ing. Marcelou Dvořákovou slavnostně přivítaly a popřály dětem i rodičům spousty školních úspěchů. 

Přejít na stránku: 235
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.