18.04.2021, Renata Kopalová

Týden dopravní výchovy

Duben - měsíc bezpečnosti.

Všichni z nás jsme účastníky silničního provozu. Někdo pouze jako chodec, někdo jako cyklista, skateboardista, řidič, cestující, jiný jezdí na kolečkových bruslích nebo koloběžce. Každý z nás by ale měl vědět, jaké chování je ještě bezpečné, a kdy už riskujeme, nebo kdy už nám dokonce může hrozit nějaké nebezpečí. Ve školní družině jsme tento týden s dětmi procvičovali znalosti dopravních předpisů, dopravních značek a první pomoci. Povídali jsme si o výbavě kola, ochranných prostředcích a tak. V pátek jsme se pak rozhodli získané vědomosti prověřit. Na plotě, který lemuje naši školu, jsme připravili malou dopravní soutěž pro všechny děti z prvního stupně. Soutěž tu zůstane až do konce školního roku a postupně budou přibývat další obrázky, otázky a úkoly i z jiných oblastí. Hned ty následující budou na téma Den Země a ochrana přírody. Ale abychom se pořád jen neučili, pokaždé se nám mezi chytré úkoly vloudí i nějaká lotrovina a legrace. Těšíme se, že se k nám připojí co nejvíce dětí

Fotogalerie


Další články

Zápis do školní družiny na rok 2021/22

Aktuálně ze školní družiny

Žáci, kteří budou příští rok docházet do ŠD obdrží přihlášku u své vychovatelky. Budoucí prvňáčci mají přihlášky k dispozici ve své mateřské škole. Zákonní zástupci si mohou přihlášku rovněž stáhnout z web. stránek školy nebo vyzvednout na vrátnici školy. Přihlášku doručte do školy do 14.5.2021 Přihláška ke stažení zde.

Den Země

Aktuálně ze školní družiny

V tomto týdnu jsme si s dětmi připomněli Den Země, který připadá vždy na 22. 4., a to již od roku 1970. Povídali jsme si o tom, jak každý z nás může přispět k tomu, aby naše planeta byla pořád krásně modrozelená a voňavá, s hustými lesy plnými zvířat, s voňavými loukami, s čistou vodou v řekách a se vzduchem k dýchání. Děti nás překvapily svými znalostmi i nápady. Vyznají se v třídění odpadu a věd…

I

Informace k placení školného

Aktuálně ze školní družiny

Vyúčtování školného (doplatky i přeplatky) bude provedeno v měsíci květnu. Zákonní zástupci budou písemně informováni.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.