29.04.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Zápis do školní družiny na rok 2021/22

  • Žáci, kteří budou příští rok docházet do ŠD obdrží přihlášku u své vychovatelky.
  • Budoucí prvňáčci mají přihlášky k dispozici ve své mateřské škole.
  • Zákonní zástupci si mohou přihlášku rovněž stáhnout z web. stránek školy nebo vyzvednout na vrátnici školy.

Přihlášku doručte do školy do 14.5.2021

Přihláška ke stažení zde.


Další články

Den Země

Aktuálně ze školní družiny

V tomto týdnu jsme si s dětmi připomněli Den Země, který připadá vždy na 22. 4., a to již od roku 1970. Povídali jsme si o tom, jak každý z nás může přispět k tomu, aby naše planeta byla pořád krásně modrozelená a voňavá, s hustými lesy plnými zvířat, s voňavými loukami, s čistou vodou v řekách a se vzduchem k dýchání. Děti nás překvapily svými znalostmi i nápady. Vyznají se v třídění odpadu a věd…

I

Informace k placení školného

Aktuálně ze školní družiny

Vyúčtování školného (doplatky i přeplatky) bude provedeno v měsíci květnu. Zákonní zástupci budou písemně informováni.

Týden dopravní výchovy

Aktuálně ze školní družiny

Duben - měsíc bezpečnosti. Všichni z nás jsme účastníky silničního provozu. Někdo pouze jako chodec, někdo jako cyklista, skateboardista, řidič, cestující, jiný jezdí na kolečkových bruslích nebo koloběžce. Každý z nás by ale měl vědět, jaké chování je ještě bezpečné, a kdy už riskujeme, nebo kdy už nám dokonce může hrozit nějaké nebezpečí. Ve školní družině jsme tento týden s dětmi procvičovali …

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.