Na dny 31. října a 1. listopadu 2019 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno.
01.03.2017, Gabriela Hudáková

Seznam věcí do družiny

DO DRUŽINY POTŘEBUJI:

  1. podepsaný ručník s poutkem
  2. krabici papírových kapesníků
  3. plastovou láhev na pití
  4. šňůrku na klíček od skříňky
  5. kartičku na oběd na šňůrce
  6. převlečení na pobyt venku (tepláky, triko, kraťasy, sport. obuv) = vše dejte do tašky
  7. převlečení na pracovní činnosti (zástěrka, stará košile)

Všechno podepisujte nejlépe lihovou fixou.

Máte-li k dispozici nějaký výtvarný materiál (kanc. papír, kartony, textil…), přineste jej, rádi ho použijeme.
Celý rok probíhá sběr druhotných surovin.
Můžete průběžně nosit PET víčka a starý papír (svázaný, slepený, v krabicích podepsaný jménem dítěte).

Školné se hradí ve dvou splátkách:
      1. splátka do 15. 9. = 480,- Kč
      2. splátka do 15. 1. = 720,- Kč

Na č. ú. 115-4000570247/0100 nejlépe převodem.
Mimořádně lze také zaplatit hotově (po dohodě) u hospodářky školy.

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol. Bez něj nemůže být platba přiřazena.

Dítě, které nebude mít zaplacené školné, nebude do družiny přijato.

 


Další články

Zápis do ŠD pro školní rok 2017/2018

Zápis do školní družiny

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhne od 15:00 do 17:00 hod. zápis do školní družiny. K zápisu je nutné přinést vyplněnou a potvrzenou přihlášku do ŠD.  Do ŠD jsou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, mladší žáci, dojíždějící a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Žáci budoucích třetích tříd budou zařazováni až první týden v září na doplnění kapacity ŠD (120 dětí). Potvrzujte pouze trv…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.