10.11.2022, Nikol Šimůnek Meyerová

Moderní výukou k aktivnímu učení

výzva 21 – číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0040

realizován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 06. 09. 2010 - 05. 03. 2013

Celkové výdaje projektu: 2 535 879,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Přínos:
Zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti našich žáků, kvality a rozvoje výuky anglického jazyka, zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT , zkvalitnění  výuky  směřující k rozvoji matematické gramotnosti a zvýšení efektivity rozvoje a kvality výuky v oblasti přírodovědné gramotnosti

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.