27.03.2018, Nikol Šimůnek Meyerová

Dětské kluby

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnávání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecního rozpočtu. Projekt byl zahájen 1. 7. 2016 a bude trvat do 30. 6. 2018.

Na ZŠ Aléská jsou v rámci projektu otevřeny 2 dětské kluby, které umožňují péči o děti, které se již kapacitně nevešly do školní družiny a hlavně jsou otevřeny pro potřeby zaměstnaných rodičů a to až do 18. 00 hod. V každém klubu je 15 dětí, což je maximální počet. Pečovatelé a asistenti pečovatelů, kteří jsou  v klubech zaměstnáni, zaplňují  volný čas dětí zábavnými hrami, výtvarnou činností a pohybovými aktivitami nebo pobytem venku. Každý měsíc je pro děti připravený animační  program (divadlo, kouzelník, zábavná přednáška, diskotéka apod.).

Formuláře ke stažení

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.