19.10.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Zlepšujeme kvalitu společného vzdělávání

Doba realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019
realizován v rámci zjednodušených projektů (šablony) OPVVV
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007051

Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OPVV a MŠMT ve výši 1 403 044 Kč.
ZŠ Bílina, Aléská se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti:

Personální podpora

 • Školní asistent
 • Sociální pedagog

Rozvoj spolupráce mezi učiteli, osobnostní růst

 • Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze
 • Tandemová výuka
 • CLIL ve výuce
 • Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze
 • Vzdělávání jednotlivých pedagogů v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti a inkluze

Extrakurikulární aktivity

 • Čtenářské kluby pro žáky
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
 • Doučování žáků ohrožených neúspěchem
 • Příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Spolupráce s rodiči žáků

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVVV na základě dotazníkového šetření, s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku a prioritami školy, které jsou podkladem pro realizaci MAP.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.