16.11.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

Zlepšujeme kvalitu vzdělávání

Doba realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021

  • realizován v rámci zjednodušených projektů (šablony) OPVVV
  • registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015304

Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OPVV a MŠMT v celkové výši 1 842 569 Kč, z toho 1 668 909 kč pro školu a 173 660 Kč pro školní družinu.

ZŠ Bílina, Aléská se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti:

 Extrakurikulární aktivity

  • Čtenářské kluby pro žáky
  • Kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky
  • Doučování žáků ohrožených neúspěchem


Zájmové a rozvojové aktivity ŠD

  • Projektový den v ŠD
  • Projektový den mimo ŠD

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVVV na základě dotazníkového šetření, s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku a prioritami školy.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.