19.12.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Pokusné ověřování

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Projekt vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  (Č. j.: MSMT-9423/2017-1) na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

  1. etapa v roce 2017 (od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017)

        částka: 122 500,- Kč

  1. etapa v roce 2018 (od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018) Dodatek č. 1, čj. MSMT-9423/2017-9, ze dne 28. listopadu 2017

       částka: 250 000,- Kč

 Účel pokusného ověřování

Účelem pokusného ověřování je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a společnost, a to prostřednictvím finanční podpory z prostředků státního rozpočtu, která bude určena na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice.
Účelem pokusného ověřování je dále ověřit začlenění zážitkové pedagogiky v paměťových institucích jako součást vzdělávání do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.