Přejít zpět
23.09.2022, Nikol Šimůnek Meyerová

Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě na ZŠ Aléská

Na konci června začaly práce na základní škole Aléská vedoucí k vybudování odborné učebny zeměpisu a práce k odstranění bariér. Během letních prázdnin budou mít stavební firmy volný prostor k bouracím pracím.

Na rekonstrukci školy čerpá město Bílina dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3,4 mil Kč.

V rámci projektu s názvem „Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská“ vedeného pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182, bude vybudována odborná učebna zeměpisu. Dále bude v rámci projektu upravena toaleta na bezbariérovou. Pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu v ostatních prostorách bude pořízen schodolez. Další aktivitou projektu je modernizace datové sítě školy dle Standardu konektivity základních škol.

Do školy bude v rámci projektu pořízeno nové vybavení odborné učebny, jako je nábytek, AV technika a pomůck

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.