19.08.2018, Nikol Šimůnek Meyerová

Zlepšujeme technické a jazykové dovednosti žáků

Výzva 57 - číslo projektu: CZ.1.07./1.1.00/57.1044

Celková částka 602 992,- kč

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních. Program byl zaměřený na výuku cizích jazyků a zlepšení dovedností žáků v dílnách.

Jazyky

Do programu bylo zapojeno 160 žáků.
Největším přínosem tohoto projektu je zapojení ICT technologií do výuky cizího jazyka, zvýšení motivace žáků učit se cizí jazyk a pracovat samostatně z domova.
Metodu výuky pomocí blended learningu považujeme za přísnou a žáci i učitelé kladně hodnotili zapojení ICT do výuky cizích jazyků.
Žáci ocenili možnost své znalosti ihned ověřovat pomocí testů a jejich různých forem. Vhodné bylo také doplnění pomocí poslechových cvičení.

 Dílny

Největším přínosem byl nákup vybavení dílen. Zakoupili jsme 20 ks sad Merkur nářadí a 10 kusů sad Merkur stavebnice.
Výzva 03­_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování (2 dětské kluby).
Rozvojové programy na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.