Kariérový poradce

"Připomenutí"- pro vycházející žáky

Kariérový poradce

Vážení žáci a rodiče, období, ve kterém se nyní společně nacházíme, by se dalo nazvat „obdobím, kdy už vycházející žáci vědí kam půjdou na střední školy“. Do 31. 1. 2022 musí každý ředitel SŠ zveřejnit konkrétní kritéria k přijímacím zkouškám (především se týká maturitních oborů). Sledujte webové stránky Vámi vybraných škol. Například se dozvíte, kolik bodů musí nejméně získat žák při „přijímačk…

D

Dny otevřených dveřích- Střední školy- Ústecky kraj 2021/2022

Kariérový poradce

18. listopadu 2021 08:00–18:00 Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem 22. listopadu 2021 13:00–17:00 Střední škola AGC a.s. 23. listopadu 2021 08:00–17:00 Střední škola stavební a strojní, Teplice 08:00–17:00 Střední odborná škola InterDACT s.r.o. 09:00–17:00 SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov 1…

Střední školy 2021/2022

Kariérový poradce

Vážení rodiče vycházejících žáků, blíží se čas, kdy Vaše děti opustí základní školu a vrhnou se na další cestu v životě. Mnoho rad a informací získávají v rámci předmětu Volba povolání, baví se se svými učiteli či sledují informační nástěnky. Největším parťákem jste, ale vy rodiče. Vy znáte své děti nejlépe. Proto prosím se svými dětmi nad otázkou „Kam po škole?“ diskutujte. Do sekce Kariérní pora…

Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Kariérový poradce

K letošním změnám V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno. Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů p…

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMAČEK NA SŠ A 8LETÁ GYMNÁZIA

Kariérový poradce

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA (TERMÍNY) Přihlášky  Do 30. 11. 2020 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na obory s talentovou zkouškou. Do 1. 3. 2021 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na střední školy a uchazeči o přijetí na osmiletá gymnázia. Přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura …

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Kariérový poradce

• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Termín podání přihlášky pro 1. kolo…

Pro vycházející žáky - Dny otevřených dveří

Kariérový poradce

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (ÚSTECKÝ KRAJ) Doporučuji sledovat stránky škol. V rámci COVID opatřeních může dojít ke změnám. 3. listopadu 2020 08:30–17:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 5. listopadu 2020 15:00–17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 6. listopadu 2020 08:00–13:00 Střední lesnická škola a Střední odborná š…

Střední školy 2021/2022

Kariérový poradce

Vážení rodiče vycházejících žáků, blíží se čas, kdy Vaše děti opustí základní školu a vrhnou se na další cestu v životě. Mnoho rad a informací získávají v rámci předmětu Volba povolání, baví se se svými učiteli či sledují informační nástěnky. Největším parťákem jste, ale vy rodiče. Vy znáte své děti nejlépe. Proto prosím se svými dětmi nad otázkou „Kam po škole?“ diskutujte. Do sekce Kariérní pora…

P

Příprava na přijímací řízení

Kariérový poradce

Vážení rodiče, žáci konající přijímací řízení na 8letá gymnázia a přijímací řízení na SŠ mohou jako jednu z možností pro přípravu využít webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání- CERMAT https://cermat.cz/. Zde najdete testová zadání k procvičování. Je zde také „Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky“ a informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v souvi…

Co čeká vycházející žáky?

Kariérový poradce

V následujících dnech naše vycházející žáky čeká: • po vysvědčení za 1. pololetí budeme s žáky, kteří mají již vybrané obě školy vyplňovat přihlášky na SŠ, • odevzdat přihlášku do 1. 3. na příslušnou školu (osobně či poslat doporučeně), • čekat na pozvání k přijímací zkoušce, pokud škola nepořádá přijímací řízení, očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, • sledovat vyhlášení výsledků přijímacíh…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.