27.10.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
• V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.
• Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

• Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
• Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.
• Přihlášku pomáhá vyplnit karierní poradce a tiskne ji škola

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Doporučení:
1. Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
2. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.
3. Po převzetí přihlášky od karierního poradce si přihlášku zkontrolujte


Další články

Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Kariérový poradce

K letošním změnám V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno. Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů p…

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMAČEK NA SŠ A 8LETÁ GYMNÁZIA

Kariérový poradce

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA (TERMÍNY) Přihlášky  Do 30. 11. 2020 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na obory s talentovou zkouškou. Do 1. 3. 2021 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na střední školy a uchazeči o přijetí na osmiletá gymnázia. Přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura …

Pro vycházející žáky - Dny otevřených dveří

Kariérový poradce

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (ÚSTECKÝ KRAJ) Doporučuji sledovat stránky škol. V rámci COVID opatřeních může dojít ke změnám. 3. listopadu 2020 08:30–17:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 5. listopadu 2020 15:00–17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 6. listopadu 2020 08:00–13:00 Střední lesnická škola a Střední odborná š…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.