27.10.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

Pro vycházející žáky - Dny otevřených dveří

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (ÚSTECKÝ KRAJ)

Doporučuji sledovat stránky škol. V rámci COVID opatřeních může dojít ke změnám.

3. listopadu 2020
08:30–17:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

5. listopadu 2020
15:00–17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

6. listopadu 2020
08:00–13:00 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, T. G. Masaryka 580

10. listopadu 2020
08:00–17:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.
09:00–18:00 Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.

11. listopadu 2020
08:00–17:00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
16:00–18:00 Podkrušnohorské gymnázium, Most

23. listopadu 2020
13:00–16:30 Střední škola AGC a.s.

24. listopadu 2020
08:00–17:00 Střední odborná škola InterDACT s.r.o.
09:00–16:30 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.
09:00–17:00 Střední škola technická, Most
13:00–16:30 Střední škola AGC a.s.

25. listopadu 2020
13:00–16:30 Střední škola AGC a.s.

26. listopadu 2020
13:00–16:30 Střední škola AGC a.s.

28. listopadu 2020
09:00–13:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

2. prosince 2020
09:00–18:00 Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.

5. prosince 2020
09:00–16:00 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11

8. prosince 2020
08:00–17:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.
09:00–16:30 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.

9. prosince 2020
08:00–17:00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
09:00–17:00 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov
09:00–17:00 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
10:00–17:00 SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.

16. prosince 2020
08:30–17:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

23. prosince 2020
08:00–17:00 Střední odborná škola InterDACT s.r.o.

6. ledna 2021
08:00–17:00 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
09:00–17:00 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

9. ledna 2021
09:00–13:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
09:00–13:00 Střední škola AGC a.s. 12. ledna 2021
08:00–17:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.
08:00–17:00 Střední odborná škola InterDACT s.r.o.
09:00–17:00 Střední škola technická, Most

14. ledna 2021
09:00–18:00 Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.
15:00–17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

19. ledna 2021
09:00–16:30 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.

20. ledna 2021
09:00–17:00 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

23. ledna 2021
08:00–12:00 Střední odborná škola InterDACT s.r.o.

3. února 2021
09:00–17:00 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

9. února 2021
09:00–16:30 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.
09:00–17:00 Střední škola technická, Most

10. února 2021
09:00–17:00 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

13. února 2021
09:00–13:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

17. února 2021
16:00–18:00 Podkrušnohorské gymnázium, Most


Další články

Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Kariérový poradce

K letošním změnám V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno. Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů p…

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMAČEK NA SŠ A 8LETÁ GYMNÁZIA

Kariérový poradce

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA (TERMÍNY) Přihlášky  Do 30. 11. 2020 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na obory s talentovou zkouškou. Do 1. 3. 2021 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na střední školy a uchazeči o přijetí na osmiletá gymnázia. Přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura …

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Kariérový poradce

• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Termín podání přihlášky pro 1. kolo…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.