20.11.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMAČEK NA SŠ A 8LETÁ GYMNÁZIA

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA (TERMÍNY)

Přihlášky 

Do 30. 11. 2020 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na obory s talentovou zkouškou.

Do 1. 3. 2021 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na střední školy a uchazeči o přijetí na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona,

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná

v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná

v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.


Další články

Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Kariérový poradce

K letošním změnám V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno. Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů p…

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Kariérový poradce

• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Termín podání přihlášky pro 1. kolo…

Pro vycházející žáky - Dny otevřených dveří

Kariérový poradce

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (ÚSTECKÝ KRAJ) Doporučuji sledovat stránky škol. V rámci COVID opatřeních může dojít ke změnám. 3. listopadu 2020 08:30–17:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 5. listopadu 2020 15:00–17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 6. listopadu 2020 08:00–13:00 Střední lesnická škola a Střední odborná š…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.