05.01.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

K letošním změnám

V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno.

Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách

  • Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky.
  • Jednotná přijímací zkouška může být nahrazena školní zkouškou.
  • Školní zkoušku lze organizovat distanční formou.
  • Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.
  • Období pro konání talentových zkoušek bylo významně prodlouženo.
  • Přijímací zkoušky se nemusejí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru, který nepřevýší plánovaný počet přijímaných. Následně může ředitel školy rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě jiných kritérií. Tuto možnost si škola musí vyhradit v kritériích pro přijetí, která budou dostupná na webu školy do 31. ledna. Rozhodnutí o nekonání přijímaček škola zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března.

Přihlášky ke studiu

Organizace zůstává beze změn. Uchazeči a uchazečky se mohou v prvním kole přijímacího řízení hlásit do dvou škol, dvou oborů, případně dvou školních vzdělávacích programů jednoho oboru.

První kolo přijímacího řízení

Stanovená období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy vzdělávání. V tomto období proběhnou jak povinné jednotné testy do maturitních oborů, tak školní zkouška, pokud budou letos danou školou vyhlášeny. Období pro konání talentových zkoušek bylo prodlouženo. Zkoušky se konají vždy v pracovních dnech daného období.


Další články

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMAČEK NA SŠ A 8LETÁ GYMNÁZIA

Kariérový poradce

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA (TERMÍNY) Přihlášky  Do 30. 11. 2020 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na obory s talentovou zkouškou. Do 1. 3. 2021 podávají přihlášky uchazeči o přijetí na střední školy a uchazeči o přijetí na osmiletá gymnázia. Přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura …

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Kariérový poradce

• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Termín podání přihlášky pro 1. kolo…

Pro vycházející žáky - Dny otevřených dveří

Kariérový poradce

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (ÚSTECKÝ KRAJ) Doporučuji sledovat stránky škol. V rámci COVID opatřeních může dojít ke změnám. 3. listopadu 2020 08:30–17:00 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 5. listopadu 2020 15:00–17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 6. listopadu 2020 08:00–13:00 Střední lesnická škola a Střední odborná š…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.