Kariérový poradce

P

Příprava na přijímací řízení

Kariérový poradce

Vážení rodiče, žáci konající přijímací řízení na 8letá gymnázia a přijímací řízení na SŠ mohou jako jednu z možností pro přípravu využít webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání- CERMAT https://cermat.cz/. Zde najdete testová zadání k procvičování. Je zde také „Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky“ a informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v souvi…

Co čeká vycházející žáky?

Kariérový poradce

V následujících dnech naše vycházející žáky čeká: • po vysvědčení za 1. pololetí budeme s žáky, kteří mají již vybrané obě školy vyplňovat přihlášky na SŠ, • odevzdat přihlášku do 1. 3. na příslušnou školu (osobně či poslat doporučeně), • čekat na pozvání k přijímací zkoušce, pokud škola nepořádá přijímací řízení, očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, • sledovat vyhlášení výsledků přijímacíh…

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Kariérový poradce

Termíny zveřejnění:  Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*) kritéria přijímacího řízení  a způsob hodnocení jejich splnění dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijíma…

Střední školy se představují 2019

Kariérový poradce

Dne 19. listopadu 2019 na naší škole proběhla akce „Střední školy se představují 2019“. Svou školu nám přijelo představit zhruba 17 škol. Ať už z Mostu - např. Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání či z Litvínova - SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, tak také zástupci ze Základní školy a Střední školy Krupka. Z Duchcova k nám zavítalo Gymnázium Duchcov a Stře…

V

Využijte internetu

Kariérový poradce

Vážení rodiče a žáci, při hledání středních škol máte možnost využití internetu. Zde máte nabídku webových stránek, kde se můžete inspirovat: www.nouv.cz www.istp.cz www.jobs.cz www.vzdelani.cz www.infoabsolvent.cz www.svetprace.cz www.poskole.cz www.scio.cz www.uiv.cz

Přijímací řízení na střední školy

Kariérový poradce

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří 3. Nahlásit kariérnímu poradci vybrané školy a obory 4. Nahlásit třídnímu učiteli případnou změnu v adrese Přihláška: • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné ja…

D

Dny otevřených dveří- Ústecký kraj 2019/2020

Kariérový poradce

5. listopadu 2019 08:00 – 16:00 Střední škola EDUCHEM,a.s. 15:00 – 17:00 Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 6. listopadu 2019 08:00 – 18:00 Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 7. listopadu 2019 09:00 – 17:00 SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov 18. listopadu 2019 09:00 – 17:00 SOŠ pro ochranu a obnovu životního p…

B

Burzy škol - Ústecký kraj 2019/2020

Kariérový poradce

Šance 2019 20. října 2019 – 21. října 2019 - Dům kultury Teplice, U Zámku 525/1, Teplice Veletrh ŠKOLA DĚČÍN 2019 – Cesta ke vzdělání a profesi 24. října 2019 - Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2/3, Děčín VI -Letná SOKRATES 2019 3. listopadu 2019 – 4. listopadu 2019 - Sportovní hala Most, tř. Budovatelů 112/7, Most Vzdělávání 2020 5. listopadu 2019 – 6. listopadu 2019 - Městská sportovní …

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.