16.09.2022, Nikol Šimůnek Meyerová

O škole

ZŠ je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Celkem je na 1. stupni 13 tříd. Na 2. stupni je 12 tříd. 

Areál školy se nachází na okraji města (v sídlišti Pražské Předměstí), v klidné části, uprostřed panelové zástavby. Další městská zařízení, jako sportovní stadiony, kulturní dům, kino, divadlo jsou od školy poměrně daleko.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a klasickými pomůckami. Škola vlastní mobilní tabletovou učebnu, interaktivní tabule, dataprojektory včetně interaktivních, Blue-Boty, Bee-Boty, Ozoboty, Magic Box a další moderní zařízení. K výuce dále využíváme počítače v odborných učebnách (PC a jazyková laboratoř), počítač je v každé kmenové a odborné učebně. Všechny třídy, herny, kanceláře jsou připojeny k internetu, ve škole je vybudována školní síť. V roce 2021 byla v celé budově zmodernizována wifi síť. 

Škola má 11 odborných učeben převážně v budově 2. stupně. Jsou to učebny chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu, českého jazyka, jazyková laboratoř, učebna dějepisu, počítačová učebna, hudebna, dílna, školní kuchyňka a knihovna. Většina odborných učeben je zároveň kmenovou třídou.

Škola má svou vlastní kuchyň se školní jídelnou. Jídelna je prostorná, vybavení kuchyně odpovídá normám a je podle potřeby doplňováno.

Ve stejné budově jako školní jídelna je také školní družina s pěti odděleními s kapacitou 150 dětí.

Budova školních šaten s hlavním vstupem do školy je vybavená šatními skříňkami tak, že každý žák má svou uzamykatelnou skříňku, kam si může uložit věci.

Dvě tělocvičny jsou dobře vybavené nářadím a jsou využívané od začátku vyučování do pozdních večerních hodin. Odpoledne a večer většinou tělocvičny pronajímají různé složky pro svoji činnost. Pronajímána jsou i dvě školní hřiště. Na hřišti je každý den (v období březen – říjen) určena doba pro pobyt a sportovní činnosti dětí ze sídliště zdarma. Hřiště využívá v odpoledních hodinách ke svým činnostem také školní družina.

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL.

Školu navštěvují i integrovaní žáci se zdravotním postižením, kteří jsou individuálně integrovaní. 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.