28.08.2020, Nikol Šimůnek Meyerová

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI STRÁNEK

Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky https://www.zsaleska-bilina.cz/

Stav souladu
Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS.

Další formáty
Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF. Důvodem je to, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. srpna 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na uvedený kontakt: info@zsaleska-bilina.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice] je možné kontaktovat orgán pro prosazování práva.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

 

 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.