23.10.2016, Nikol Meyerová

Informace o školní jídelně

Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny

Pondělí - pátek:
  7:45 -   8:00 hod.
12:00 - 14:00 hod.

MIMO STANOVENOU DOBU OBĚDY NEBUDOU PRODÁNY A ODHLÁŠENY!

Prodej obědů 

Obědy se platí hotově nebo bezhotovostním převodem,  měsíční zálohou a to vždy nejpozději do 15.tého běžného měsíce na měsíc budoucí (tzv. v srpnu na září ,atd), z bankovního účtu strávníka na účet ZŠ, č. ú.: 115-4000570247/0100. Čipovou kartu obdrží strávník při odevzdání přihlášky na stravování (pokud ji již nevlastní) za poplatek 38,00 Kč. V případě ztráty čipové karty, vydá vedoucí ŠJ novou za stejný poplatek.

V hotovosti lze obědy uhradit poslední 2 dny ve starém měsíci a první týden v novém měsíci u vedoucí školní jídelny v době:

 od 7:35 – 12:30 a 13:30 - 14:00 hod.

Peníze za odhlášené, nevyčerpané obědy v běžném měsíci se převádějí do měsíce následujícího. Peněžní zůstatky na bezhotovostních účtech strávníků budou k 31. 7. příslušného roku zúčtovány a vráceny na bankovní účet strávníka a to nejpozději do 31. 8. příslušného roku. 

Cena obědů podle kategorií:

věk strávníka

cena za jeden oběd

záloha na měsíc

6 - 10 let

21,00 Kč

400,00 Kč

11 - 14 let

23,00 Kč

450,00 Kč

15 let a více

25,00 Kč

500,00 Kč

 

Výdejní doba obědů 

Školní stravování - 11:15 – 13:45 hodin

Neodhlášené obědy - 11:00 – 11:15 hodin (první den nemoci strávníka)

 Prodej obědů hotovostně vždy poslední 2 dny ve starém měsíci a 1 den v novém měsíci   v době  od 7:35 do 12:30 hodin a od 13:30 do 14:00 hodin  v kanceláři vedoucí ŠJ.

Přihlašování a odhlášování obědů

  1. Obědy je možné přihlásit a odhlásit telefonicky v době mezi 12:00 -14:00 hodin na tel. č. 417 829 145, nebo na www.strava.cz
  2. Každý strávník musí mít oběd přihlášen /odhlášen/ den předem, nejpozději do 14:00 hodin.
  3. Neodhlášený oběd z důvodu onemocnění, si strávníci mohou vyzvednout v době mimo výdej pro školní stravování. Oběd bude vydán pouze do jídlonosičů, nebo tomu odpovídajících nádob od 11:00 do 11:15 hodin.
  4. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.
  5. V souladu s vyhláškou pro školní stravování mají nárok na oběd v rámci školního stravo vání pouze žáci a zaměstnanci školy fyzicky přítomní. V případě náhlého onemocnění, kdy nebylo možné oběd odhlásit, bude vydán oběd pouze první den do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit.
  6. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí mimo prostor jídelny.
  7. Zájemce o stravování je povinen odevzdat písemnou přihlášku ke stravování a v případě ukončení stravování ohlásit tuto změnu vedoucí ŠJ.

ZA NEODEBRANOU NEBO VČAS NEODHLÁŠENOU STRAVU SE NEPOSKYTUJE NÁHRADA!

Informace o změně prodeje obědů budou vždy vyvěšeny ve školní jídelně (začátek školního roku, prázdniny, svátky, nepřítomnost vedoucí ŠJ …).

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.