Speciálně pedagogické centrum

Důležité informace pro rodiče klientů SPC

Speciálně pedagogické centrum

Postup při zařazení dítěte či žáka do klientely SPC. Na základě žádosti rodičů, škol, školských, výchovných, ústavních a zdravotnických zařízení je dojednán termín speciálně pedagogického, psychologického, logopedického vyšetření klienta v SPC. Vyšetření jsou realizována ambulantně v SPC, ve škole, v rodině či v jednotlivých zařízeních. Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem osobně nebo t…

C

Cílová skupina

Speciálně pedagogické centrum

- dle typu postižení jedinci s mentálním postižením jedinci s tělesným postižením jedinci s vadami řeči jedinci se souběžným postižením více vadami jedinci s autismem - dle věku (dle typu postižení viz. výše) předškolní věk – odklad školní docházky, doporučení do přípravné třídy, následná péče – kontinuální vedení základní škola – psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, následná p…

N

Následná péče

Speciálně pedagogické centrum

Maxík Program pro děti od 5ti let a pro děti s odkladem školní docházky, které se připravují na vstup do základní školy pro žáky 1. a 2. tříd, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Materiály u lektorky programu. KUPREV Primárně preventivní individuální program pro děti 4 – 8 let. Je s úspěchem používán i u dětí s dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi, lze ho využít plošně. Cena mat…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.