Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 25. února do 1. března

Speciálně pedagogické centrum

Ukončení činnosti SPC

Speciálně pedagogické centrum

Vážení rodiče,k 1. 10. 2018 je ukončena činnost SPC při ZŠ Aléská, Bílina. Dokumentaci klientů, kteří byli u nás v péči, na základě žádosti rodičů převedeme do jiného ŠPZ (školského poradenského zařízení) , které jim poskytne další péči. Mezi ŠPZ patří PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a SPC (speciálně-pedagogická centra).PPP poskytuje služby dětem, žákům a studentům, kteří mají speciální vz…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.