02.05.2021, Jana Kouřilová

5.B Den Země

Vzdělávací projekt

Den Země

Od roku 1970 je 22. duben vyhlášen Dnem Země. V tento den nebo dnech kolem tohoto data probíhají po celém světě akce oslavující planetu Zemi. Letošní Den Země, který se slaví ve čtvrtek 22. dubna, ovlivnila pandemie.

Náš projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýkal se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, znečištěná půda, voda, ovzduší...) a způsobů jejich řešení. Podstatou projektu bylo aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě. Důraz byl pak kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací. V rámci výtvarné výchovy vytvořili žáci zdařilé kresby na téma Naši dravci a pěvci.

Co bylo cílem projektu?

 • propojení tématu s výukou
 • aktivní přístup žáků k ochraně životního prostředí
 • třídění odpadu
 • šetření přírodních zdrojů
 • prohloubení poznatků ze světa lidí, rostlin, zvířat a jejich využití ve výuce
 • spolupráce v týmech
 • sebehodnocení a hodnocení projektu
 • rozšířit poznatky o přírodě a její ochraně
 • probudit u žáků zájem o ochranu přírody
 • vytvořit předpoklady pro uplatnění získaných poznatků v praktickém životě
 • učit žáky spolupracovat
 • učit žáky prezentovat svou práci
 • vést žáky k vyhledávání informací k dané problematice

Fotogalerie


Další články

Vánoce v dubnu

Novinky 5.B

SLIBY SE MAJÍ PLNIT NEJEN O VÁNOCÍCH Tím slibem bylo, že jakmile se vrátíme do naší školičky, tak si nahradíme naši zrušenou vánoční besídku. Vánoce v dubnu je skvělá věc, ale ještě skvělejší bylo, že jsme mohli být zase spolu. OHLASY ŽÁKŮ NA NÁVRAT DO ŠKOLY: Hurá. Už se na vás těším. To je super. Už se na všechny těším a vůbec mi nevadí, že bude víc hodin. Moc se na všechny těším, ale bude mi …

5. B distanční výuka

Novinky 5.B

V říjnu se opět školy zcela uzavřely, protože začala platit přísná hygienická opatření. Výuka dětí se v naší škole realizovala převážně přes internet. A jak to zvládli žáci 5. B? Skvěle. Byli aktivní, navzájem si pomáhali, připravovali si své vlastní prezentace, plnili si poctivě zadané úkoly. A jaké formy výuky byly nejoblíbenější? Nejvíc se líbily tzv. únikové hry, kvízy a výuková videa. Za dva …

Škola v přírodě ve Valdeku

Novinky 5.B

Pobyt se uskutečnil ve středisku u Valdeku ve Šluknovském výběžku, cca 5 km severozápadně od Rumburku. Děti byly ubytovány v dřevěných bungalovech, kde jsou vždy pokoje po 4-5 lůžkách. V rámci pobytu probíhal projekt zaměřený především na rozvoj spolupráce dětí prostřednictvím společných zážitků, poznávání vlastních možností, posilování důvěry a sebedůvěry, prohloubení zodpovědnosti za sebe a osta…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.