02.07.2019, Magdalena Nedbálková

Přírodopisná exkurze

Ve čtvrtek 20. 6. jsme se vydali na přírodovědnou exkurzy po přilehlém okolí našeho města Bíliny. Nejprve jsme vystoupali do prudkého kopce, kde na nás čekali ornitologové. Mezi stromy měli již od brzkého rána natažené sítě a puštěné vábničky, aby pro nás odchytli některé druhy ptactva, žijící ve zdejších křovinách. Postupně nám ptáky ukazovali, kroužkovali je, vážili a měřili a vše zapisovali do sešitu. Ke každému ptáčkovi nám toho i dost pověděli. Velmi se nám povídání líbilo, bylo zajímavé a ptáčci překrásní. Všem se nejvíce líbil Krutihlav, který opravdu dostál svému jménu a mohl si hlavu vykroutit, aby si nás všechny prohlédl. Po vypuštění všech odchycených ptáků jsme se s ornitology rozloučili. Po svačince jsme pomocí botanického klíče určovali rostliny, které na stanovišti rostly. Když už nám bylo velké horko, seběhli jsme z kopce k brodu přes potok, kde si ti odvážnější smočili nohy. Na závěr povedené exkurze jsme se odměnili studeným nanukem.

Fotogalerie


Další články

Český jazyk trochu jinak

Novinky 9.C

Minulý týden v hodině českého jazyka jsme se stali spisovateli. Byli jsme rozděleni do několika skupin. Každá skupina dostala patnáct oboustranných kartiček s obrázky. Měli jsme za úkol vytvořit komiks o devíti kartičkách. Domluvit se, které z obrázků vybereme, aby byl náš příběh zajímavý, nebylo snadné. Přesto se každá ze skupin zvládla domluvit a vznikla velmi zajímavá vypravování. Jen pro před…

Beseda o HIV/AIDS

Novinky 9.C

Ve středu 19. 2. navštívil naši školu lektor z „České společnosti Aids pomoc“ - Martin Hornych. Tato společnost již řadu let pořádá různé osvětové akce, zaměřené na prevenci šíření viru HIV. Její lektoři opakovaně navštěvují školy, kde o problematice HIV/AIDS s žáky otevřeně hovoří a snaží se je přimět, aby se chovali zodpovědně ke svému zdraví ale i okolí. Žáci měli možnost dozvědět se plno o…

Tonda Obal na cestách

Novinky 9.C

V pátek 28. 2. dorazil do školy Tonda Obal na cestách se svým vzdělávacím programem, zaměřeným na hospodaření s odpady – na jejich třídění a recyklaci. Správné třídění odpadů je dobré si pravidelně připomínat a podporovat žáky v ochraně životního prostředí.  Žáci se dozvěděli řadu cenných informaci – za jak dlouho se rozloží jednotlivé druhy odpadu, jak fungují skládky nebo spalovny odpadu. Závě…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.