V úterý 19. 11. 2019 se od 16: 30 hod. v prostorách školy uskuteční akce "Střední školy se představují".
05.11.2019, Ivana Polešovská

Bezpečnost silničního provozu

V prvouce jsme se při dopravní výchově učili o bezpečném chování účastníků silničního provozu. Při další hodině prvouky se nás ujali žáci třetí třídy, kteří si pro nás připravili výukové materiály a všechna důležitá pravidla silničního provozu nám znovu zopakovali. Naše nově získané vědomosti jsme nakonec využili při řešení rébusů, skládanek a her s dopravní tématikou. Spolupráce s třeťáky se nám moc líbila a budeme se těšit na další takové vyučovací hodiny.

Fotogalerie


Další články

Už jsem školák

Novinky 1.A

Ve středu 23. října si všichni prvňáčci mohli dokázat, že jsou opravdoví školáci. Vyučování probíhalo netradičně, žáčci zažili první projektový den na téma „Už jsem školák“. Děti přivítala ve škole písnička od Dády a poté se rozdělily do skupin, ve kterých pracovaly celé dopoledne. Plnily různé úkoly se školní tematikou, pracovaly s interaktivní tabulí, skládaly puzzle, zpívaly písničku. Za své zn…

Naše pokroky

Novinky 1.A

Už chodíme do školy skoro dva měsíce a naučili jsme se spostu nových věcí. Sčítáme a odčítáme do pěti, určujeme první a poslední hlásku ve slově, dělíme slova na slabiky, učili jsme se o ovoci a zelenině, hrajeme různé hry a v hodinách pracovních činností jsme vyráběli zvířátka z proužků papíru a všem se nám moc povedla. Byli jsme i v počítačové učebně, kde nám pomáhali žáci ze třetí třídy. Příště…

Už jsme školáci

Novinky 1.A

Už máme za sebou téměř měsíc školní docházky. Během září jsme se naučili spoustu nových věcí a postupně si zvykáme na školu. Ve škole se nejenom učíme, také si hodně hrajeme, vyrábíme, malujeme, cvičíme, tancujeme, zpíváme, učíme se různé říkanky, pracujeme na interaktivní tabuli, soutěžíme a pracujeme v menších skupinách. Navštívili jsme také koncert, kde nám žáci ze ZUŠ v Bílině ukázali, co se n…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.