Novinky 2. A

Veselé Velikonoce ve škole

Novinky 2. A

Hody, hody, do školy, čekají nás úkoly...Ve škole jsme oslavili Velikonoce celou řadou úkolů s velikonoční tématikou. Pracovali jsme se slovy, počítali úlohy, luštili jsme zašifrovaná slova, skládali kraslici, psali velikonoční přání a tvořili slepičku na velikonoční výzdobu. Vyprávěli jsme o velikonočních zvycích u nás doma, ale i v cizích zemích. To by nebyly velikonoce bez pořádné koledy, které…

Plavání 2. lekce

Novinky 2. A

Všechny děti šli do plavání opravdu po hlavě. Plaveme všichni podle svých schopností a dovedností, ale hlavně s radostí. Učíme se adaptovat ve vodním prostředí, splývat, potápět, pohybovat nohama a rukama v daném plaveckém stylu. Těšíme se na další lekce.

Masopust v maskách

Novinky 2. A

Masopust či obecně karneval je třídenní svátek, neboli slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. V p…

Čarodějův učeň v muzikálu

Novinky 2. A

Dnes jsme byli na muzikálovém představení Čarodějův učeň. Setkali jsme se s čarodějnicemi, skřítky, vílou, zlým králem a nakonec i lesní královnou, která byla zachráněna čarodějnickým učněm. Nejlepším kouzlem je elixír lásky, ten umí opravdové zázraky. Představení plné efektů a humorných scén se dětem moooc líbilo.

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

Novinky 2. A

V hodině výtvarné výchovy jsme malovali zimní pozadí v různých odstínech modré. A v hodině pracovních činností jsme sestavili z vlnité lepenky krmítko. Frrrrrrr a ptáčkové už zaplnili krmítka plná zrníček.

Sněhová královna

Novinky 2. A

Hurá, zase v divadle! Shlédli jsem představení Sněhová královna na motivy H. CH. Andersena. Přestože byla Sněhová královna zlá a krutá, láska ukázala také svou sílu a přemohla královnu. Jak už to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem. Představení se všem velmi líbilo a děti to daly náležitě najevo svým dlouhým potleskem. Děkujeme Kulturnímu centru za krásnou pohádku pře Vánoci.

Václav Hrabě s hudbou hravě

Novinky 2. A

Václav Hrabě není u nás na škole žádným nováčkem. Pokaždé, když přijede dětem ukázat, co umí jeho neobyčejné nástroje jako dechový syntetizátor nebo teramin a saxofon, jsou děti unešené a všichni by chtěli umět na něco takového hrát. Bez učení však nic nejde a hlavně trpělivost růže přináší. Na to všechno chtěl dětem poukázat. Těšíme se na další návštěvu.

Učíme se pracovat ve skupinách

Novinky 2. A

V minulém týdnu jsme si opět vyzkoušeli, jak vypadá, když máme společně pracovat na jediném úkolu. Pracovali jsme ve skupinách, do kterých nás rozdělila náhoda. Řešili jsme společně pohádkové úkoly a poznávali knižní podobu známých pohádek. Už víme, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor a určité pohádky poznáme podle příběhu již bezpečně. Irena Baladová

Malá čarodějnice už byla v Bílině

Novinky 2. A

Příběh Malé čarodějnice a jejího havrana Abraxase podle známého kresleného večerníčku znají malí i velcí diváci. V hereckém podání jej v Bílině dětem zahrálo DIVADLO SCĚNA ZLÍN. Představení bylo plné zábavy, vtipu a hlavně kouzel. Po představení jsme posvačili a udělali si přírodovědnou vycházku s lezením na lanovém hřišti na sídlišti Za Chlumem. Umíme i v přírodě tvořit - jablíčko:-) Irena Ba…

Olympiáda Mimoňů z 2.A

Novinky 2. A

Ve středu 20. 9. jsme vyslali 11 členů ze třídy 2.A, aby nás reprezentovali na Olympiádě Mimoňů v DDM. Všichni členové družstva plnili disciplíny s plným nasazením (skákali z místa, běhali přes překážky, házeli na cíl, stříleli z Nerf pistole, skákali v pytli a na míči). Děti se učily týmové spolupráci, smyslu pro respektování pravidel a čestnou hru. Součástí soutěží bylo výborné občerstvení. Všic…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.