Novinky 2.B

Výlet do indiánské vesničky

Novinky 2.B Čtvrtek, 27.06.2024

Na konci školního roku jsme se vydali na výlet do indiánské vesničky u obce Růžová, která je živým muzeem. Přenesli jsme se v čase zpět o 150 let a ocitli jsme se na území severoamerické prérie. Viděli jsme tu týpí, indiánské oblečení, čelenky, hračky, zbraně i hudební nástroje. Shlédli jsme indiánské divadlo a zatančili si indiánské tance.

Den dětí

Novinky 2.B Čtvrtek, 06.06.2024

Oslava Dne dětí proběhla 6. června na školním hřišti. Na stanovištích jsme za pomoci deváťáků plnili různé úkoly a domů si odnesli spoustu zážitků a sladkou odměnu.

Vyhráli jsme Olympiádu Mimoňů

Novinky 2.B Středa, 05.06.2024

Ve středu 5. 6. jsme se vydali na lehkoatletické hřiště na Kyselku na Olympiádu Mimoňů. Stejně jako loni jsme se rozdělili na dvě družstva (Ďáblíci a Čertíci). Po rozcvičení  všichni členové družstev plnili různé disciplíny (skok do dálky, překážkový běh, hod na cíl a do dálky, štafetový běh a běh na 40 m). Celým kláním nás opět provázel maskot Mimoně.  Moc jsme se snažili a vyplatilo se.  Po loňs…

Trilopark

Novinky 2.B Středa, 22.05.2024

V pondělí 20. května k nám do školy zavítalo mobilní interaktivní muzeum Trilopark. Poslechli jsme si poutavé vyprávění o sbírání zkamenělin, vytvořili jsme si odlitek vyhynulého živočicha a objevili jsme třímetrovou dinosauří kostru v písku na školním hřišti. Bylo to moc zajímavé a poučné.

Veselá pouť

Novinky 2.B Středa, 22.05.2024

14. května jsme se vydali do Městského divadla v Bílině na divadelní představení skupiny Loudadlo s názvem Veselá pouť. Viděli jsme zde Jů a Hele, strašidla Kryšpína a Táhlo, ježibabu a neposedné hady. Představení se nám líbilo.

Beseda se včelařem

Novinky 2.B Pátek, 10.05.2024

V pondělí 6. května jsme navštívili bílinskou knihovnu, kde jsme se setkali s panem Bidrmannem. Je to učitel hudebního oboru umělecké školy, ale jeho velkým koníčkem je také včelařství. Dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého o včelách, prohlédli jsme si včelařské nástroje a pomůcky, speciální oblečení a hlavně včely. Odnesli jsme si nové poznatky a také včelí vosk, ze kterého jsme si ve třídě…

Botanická zahrada

Novinky 2.B Úterý, 30.04.2024

Ve středu 24. dubna jsme jeli na exkurzi do botanické zahrady do Teplic. Je to jediná botanická zahrada pod Krušnými horami. Prošli jsme skleníkový komplex, kde jsme si prohlédli sbírky rostlin z celého světa a poslechli jsme si výklad o nich. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého. Na venkovní expozici už nám moc času nezbývalo, ale určitě se někdy vrátíme.

Zlatý list

Novinky 2.B Středa, 24.04.2024

Naše třída se letos poprvé účastnila přírodovědné soutěže Zlatý list, kterou připravila pro děti paní učitelka Očková se třídou 6. B. Poznávali jsme hmyz, ptáky, ryby, savce, stromy, byliny i nerosty. Třídili jsme odpad a plnili různé úkoly.

Povídání o pejskovi a kočičce

Novinky 2.B Pátek, 19.04.2024

V pátek 19. dubna proběhlo ve druhých třídách projektové vyučování s názvem Povídání o pejskovi a kočičce. Povídali jsme si o spisovateli Josefu Čapkovi a jeho krásné knížce. Četli jsme si ukázky z knížky a koukali jsme na pohádky. Vyrobili jsme si plakáty na fotokoutek, ve kterém jsme se vyfotili. Nakonec jsme si také zahráli divadlo. Vyučování se nám líbilo.

Bořeňská čarodějnice

Novinky 2.B Pátek, 19.04.2024

Ve středu 17. dubna vyhrála naše spolužaška Lucinka Lagnerová soutěž o Bořeňskou čarodějnici ve zpěvu. Moc gratulujeme.

Přejít na stránku: 134
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.