Na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno.

Novinky 2.C

Velikonoční besídka

Novinky 2.C

Žáci se rozhodli zpříjemnit odpoledne seniorům svojí velikonoční besídkou.  Představení předvedli v klubech důchodců a pečovatelském domě.

Barevné inspirace

Novinky 2.C

Dívky v rámci výtvarného kroužku navštívily výstavní síň U Kostela, kde se konala Výstava děl studentů Univerzity 3. věku UJEP Ústí nad Labem.

Výtvarný kroužek

Novinky 2.C

Dívky z výtvarného kroužku se zúčastnily již třetí soutěže.

Čarodějnický učeň

Novinky 2.C

15.2. žáci naší třídy zhlédli muzikál ,,Čarodějnický učeň"

Zdraví

Novinky 2.C

Dne 26. ledna proběhl v naší třídě projektový den na téma „Zdraví“. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem. Během dne rozděleného do několika bloků si děti připomněly, jak je zdraví důležité, a že by si jej měl každý z nás chránit. Dozvěděly se, že zdraví úzce souvisí se správnou hygienou, stravou a pohybem, a že kromě zdravého těla je velmi důležitá duševní pohoda a vyrovnanost.

Pernštejni

Novinky 2.C

Dne 15.1.2018 nás navštívila skupina historického šermu Pernštejni s vystoupením zaměřeným na Vikingy. Velmi poutavým vystoupením, dětem 2. – 9. ročníků, přiblížili dobu 9.- 11. století. Svým vystoupením nám přiblížili nelehký život skandinávských národů. Mezi další ukázky patřily dobové kostýmy, vikingská loď, ale i chladné zbraně a způsob jejich použití. Představení bylo poučné a setkalo se s ús…

Š'tastné a veselé

Novinky 2.C

Žáci naší třídy popřáli šťastné a veselé Vánoce i dalším zaměstnancům školy a předali jim milé přáníčko.

Advent

Novinky 2.C

Žáci naší třídy byli zpříjemnit předvánoční čas i dlouhodobě nemocným pacientům v HNsP. Za reprezentaci školy všem dětem děkujeme.

Sněhová královna

Novinky 2.C

Předvánoční období si žáci zpestřili zhlednutím divadelního představení Sněhová královna.

Afrika

Novinky 2.C

Mnoho zajímavých informací o černém kontinentu se žáci dozvěděli dne 1.11. při představení divadelní skupiny Karavana.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.