26.05.2024, Irena Baladová

HISTORYPARK Ledčiče

Ve úterý 21. května 2024 se děti z 3.A vydaly na vzrušující a poučný výlet do HISTORYPARKU v Ledčicích. Tento den byl plný aktivit, které dětem přiblížily život v římské době a v dalších historických obdobích. Návštěva začala zajímavou přednáškou o římské kultuře. Děti se dozvěděly o každodenním životě Římanů, jejich architektuře, odívání, zvycích a náboženství. Toto úvodní seznámení jim poskytlo základní kontext pro další aktivity, které měly následovat. Jednou z nejzábavnějších aktivit byla střelba z luku. Děti si mohly vyzkoušet tuto dovednost, která byla v dávných dobách nezbytná pro lov a obranu. Další vzrušující částí programu bylo odkrývání nálezů v historických hrobech. Děti se proměnily v terénní archeology a za pomoci nástrojů pečlivě odkrývaly starobylé předměty. Tento praktický zážitek jim přiblížil práci archeologů a význam archeologických nálezů pro pochopení historie. V malých skupinkách si děti pohrály s kinetickým pískem, na který se promítala nadmořská výška a pohyb vody v krajině. Tento interaktivní model jim ukázal, jak krajina reaguje na různé změny a jak důležitá je geografie pro život lidí. Děti si také vyzkoušely broušení kamenů pro pravěké zbraně. Tato činnost jim ukázala, jak náročná a časově náročná byla výroba nástrojů v dávných dobách. Další aktivitou bylo tkání a mletí obilí mezi kameny, jak se to dělalo v dávných dobách. Děti si vyzkoušely, jak náročné bylo zpracování surovin a výroba potravin v minulosti. Tkaly látky na jednoduchých stavech a mlely obilí na mouku pomocí ručních mlýnků. Tento den jim poskytl cenné zkušenosti a hlubší pochopení historie, které si jistě budou dlouho pamatovat.

Fotogalerie


Další články

Závěr plavání

Novinky 3.A

Žáci naší třídy společně se spolužáky ze 3.C mají za sebou již druhý ročník plaveckého výcviku, který je součástí výuky tělocviku. Probíhá v místní plavecké hale pod vedením zkušených lektorek plavání z plavecké školy Regena. Plavání patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám a má své nezastupitelné místo v životě každého jedince. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání k př…

TRILOPARK u nás ve škole

Novinky 3.A

V pondělí 20. května se děti zapojily do aktivit při návštěvě pánů z TRILOPARKU v domácích školních podmínkách. Díky krásnému počasí se veškeré aktivity mohly odehrát na školním hřišti, což přidalo akci ještě větší kouzlo a autenticitu. První část byla zaměřena na odhalování kostry dinosaura. Děti měly možnost vyzkoušet si roli malých paleontologů, když pečlivě odkrývaly skrytou kostru. Tato akti…

Máme rádi zvířata

Novinky 3.A

Projektový den Máme rádi zvířata V minulých dnech si 3.A užila celodenní projektový den s názvem "Máme rádi zvířata". Tento den byl plný zábavy, tvořivosti a poznání, zaměřený na prohloubení znalostí dětí o zvířatech. Děti si s sebou přinesly svá oblíbená plyšová zvířátka a knihy o zvířatech, což pomohlo vytvořit příjemnou a motivující atmosféru, ve které se děti cítily pohodlně a byly připraven…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.